องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (04/01/2562) / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (24/12/2561) / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา (24/12/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันนัดพบงานต่างประเทศ CENTRAL KORAT JOB FAIR 2018 วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

วันที่ 19 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 21 คน)

นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงานวันนัดพบงานต่างประเทศ CENTRAL KORAT JOB FAIR 2018 ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ณ โคราช ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางให้คนหางานได้มีโอกาสเลือกสมัครงาน ทั้งของภาครัฐจัดส่งและภาคเอกชนจัดส่ง ลดขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการลดค่าใช้จ่ายของคหางานที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ และป้องกันการถูกหลอกลวงจากสานและนายหน้า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศโดยให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างรายได้ มีบริษัทจัดหางานที่มาร่วมงานกว่า 10 บริษัท มีตำแหน่งงาน งานโรงงาน งานเชื่อม งานช่าง งานก่อสร้าง งานเกษตร งานแม่บ้าน โดยมีงานต่างประเทศที่น่าสนใจ คือ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง โปรตุเกส รับสมัครเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงปริญญาตรี โดยหลักฐานที่ใช้ บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน คนหางาน ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศเข้าร่วมงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-4435-5266 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 22 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401