มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (14/11/2561) / 1. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา (13/11/2561) / สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (09/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างงานฉายผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ตอน สี่แยกลำพระเพลิง – กระโทก (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างไฟสัญญาณจราจร ตอน ดอนขวาง-โพธิ์กลาง ตอน 8 (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มีงานจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง มีงานจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบดังนี้ (06/11/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันนัดพบงานต่างประเทศ CENTRAL KORAT JOB FAIR 2018 วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

วันที่ 19 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)

นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงานวันนัดพบงานต่างประเทศ CENTRAL KORAT JOB FAIR 2018 ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ณ โคราช ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางให้คนหางานได้มีโอกาสเลือกสมัครงาน ทั้งของภาครัฐจัดส่งและภาคเอกชนจัดส่ง ลดขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการลดค่าใช้จ่ายของคหางานที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ และป้องกันการถูกหลอกลวงจากสานและนายหน้า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศโดยให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างรายได้ มีบริษัทจัดหางานที่มาร่วมงานกว่า 10 บริษัท มีตำแหน่งงาน งานโรงงาน งานเชื่อม งานช่าง งานก่อสร้าง งานเกษตร งานแม่บ้าน โดยมีงานต่างประเทศที่น่าสนใจ คือ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง โปรตุเกส รับสมัครเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงปริญญาตรี โดยหลักฐานที่ใช้ บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน คนหางาน ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศเข้าร่วมงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-4435-5266 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 14 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401