วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง (29/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานรวมกันอันตราย (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายนำทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (26/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (23/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประกวดราคา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครฝึกอาชีพ รุ่นที่ 59 (เพิ่มเติม)

วันที่ 11 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 15 คน)

              ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป ที่ขาดโอกาสในการศึกษา และไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้ารับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 59 เพิ่มเติม หลักสูตร 6 เดือน หลักสูตร 4 เดือน และหลักสูตร 1 เดือน อาทิเช่น หลักสูตรเสริมสวยสตรี หลักสูตรตัดผมชาย หลักสูตรอาหารและโชนาการ หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร นวดแผนไทย และหลักสูตรการเดินสายไฟภายในอาคาร
              ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งส่วาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม 2561 ทุกสาขาอาชีพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยศูนย์จัดที่พัก อาหาร 3 มื้อ ของใช้ประจำตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรมตลอดฟรีตลอดหลักสูตร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sskf.go.th โทรศัพท์หมายเลข 0-4582-6235-6
จำนวนคนอ่าน 16 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401