วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง (29/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานรวมกันอันตราย (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายนำทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (26/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (23/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครฝึกอาชีพ รุ่นที่ 59 (เพิ่มเติม)

วันที่ 9 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)

                   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป ที่ขาดโอกาสในการศึกษา และไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้ารับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 59 เพิ่มเติม หลักสูตร 6 เดือน หลักสูตร 4 เดือน และหลักสูตร 1 เดือน อาทิเช่น หลักสูตรเสริมสวยสตรี หลักสูตรตัดผมชาย หลักสูตรอาหารและโชนาการ หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร นวดแผนไทย และหลักสูตรการเดินสายไฟภายในอาคาร
                   ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งส่วาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม 2561 ทุกสาขาอาชีพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยศูนย์จัดที่พัก อาหาร 3 มื้อ ของใช้ประตัวตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรมตลอดฟรีตลอดหลักสูตร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sskf.go.th โทรศัพท์หมายเลข 0-4582-6235-6
จำนวนคนอ่าน 79 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401