วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง (29/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานรวมกันอันตราย (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายนำทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (26/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (23/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กองบิน 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จะทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561

วันที่ 27 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)

            กองบิน 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จะทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ในวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. ณ สนามฝึกยิงปืนใหญ่รถถัง มณฑลทหารบกที่ 21 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พิกัดที่ 800105 เส้นรุ้งที่ 10 องศา 5 ลิปดา กับเส้นแวงที่ 80 องศา 0 ลิปดา แผนที่มาตราส่วน 150,000 ระวาง 5438III  ลำดับชุด L 7017 จังหวัดนครราชสีมา ความสูงของกระสุนวิถี 4,500 ฟตุ
           จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงทราบเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันการเกิดความเข้าใจผิด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพันทหารอากาศโยธิน โทรศัพท์หมายเลข 0-4435-8110- 4 ต่อ 4-0613
จำนวนคนอ่าน 67 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401