วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง (29/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานรวมกันอันตราย (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายนำทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (26/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (23/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหานักสงคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 17 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)

              มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้อุทิศตนสร้างผลงานดีเด่นไว้ในวงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จนเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
            1. นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
            2. ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
            3. นักสังคมสงเคราะห์อาสามสมัคร
           ผู้สนใจสามารถเสนอชื่อเข้ารับการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นได้ที่ ฝ่ายเลขาธิการมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารใหม่ ชั้น 4 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 โทรศัพท์หมายเลข 0-2659-6057
จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401