วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง (29/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานรวมกันอันตราย (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายนำทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (26/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (23/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะช่วยยกระดับให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในประเทศมีประสิทธิภาพ

วันที่ 17 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 15 คน)

ประเด็น ข่าวเรื่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะช่วยยกระดับให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในประเทศมีประสิทธิภาพ

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะช่วยยกระดับให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในประเทศมีประสิทธิภาพ คาดจะเปิดให้ใช้บริการได้ในปี 2566

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ว่า เป็นโครงการที่มีการศึกษามาตั้งแต่ปี 2503 และในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนของโครงการเพื่อสร้างทางรถไฟ รวมระยะทาง 323 กิโลเมตร วงเงิน 85,345 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอ โดยคาดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเปิดประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในปีนี้ ตั้งเป้าเริ่มงานก่อสร้างในปี 2562 และเปิดให้บริการภายปี 2565-2566 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 9 โครงการในแผนพัฒนารถไฟทางคู่ของประเทศ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าภายในประเทศโดยเฉพาะเส้นทางสู่ภาคเหนือให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงการขนส่งและเปลี่ยนถายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว และจีน / การเพิ่มประสิทธิภาพและทางเลือกในการเดินทาง รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยว

ส่วนโครงการที่เหลืออีก 8 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างแผนขับเคลื่อนปี 2561 ได้แก่ เส้นทางปากน้ำโพ – เด่นชัย , เด่นชัย – เชียงใหม่ , บ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม , ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี , ขอนแก่น – หนองคาย, ชุมพร – สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา และ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

จำนวนคนอ่าน 16 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401