กรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (บริเวณศูนย์บริการทางหลวง) (19/10/2561) / กรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (19/10/2561) / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศหาบุคคลสูญหาย ชื่อ นายยศศักดิ์ ทองศรีนุ่น (19/10/2561) / โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (19/10/2561) / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป ชาย-หญิง เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 7 สาขา (19/10/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 (19/10/2561) / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ. (17/10/2561) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ยกเลิกการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (17/10/2561) / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (17/10/2561) / สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “วันนัดพบงานต่างประเทศ” ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 (17/10/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะช่วยยกระดับให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในประเทศมีประสิทธิภาพ

วันที่ 17 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 11 คน)

ประเด็น ข่าวเรื่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะช่วยยกระดับให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในประเทศมีประสิทธิภาพ

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะช่วยยกระดับให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในประเทศมีประสิทธิภาพ คาดจะเปิดให้ใช้บริการได้ในปี 2566

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ว่า เป็นโครงการที่มีการศึกษามาตั้งแต่ปี 2503 และในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนของโครงการเพื่อสร้างทางรถไฟ รวมระยะทาง 323 กิโลเมตร วงเงิน 85,345 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอ โดยคาดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเปิดประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในปีนี้ ตั้งเป้าเริ่มงานก่อสร้างในปี 2562 และเปิดให้บริการภายปี 2565-2566 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 9 โครงการในแผนพัฒนารถไฟทางคู่ของประเทศ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าภายในประเทศโดยเฉพาะเส้นทางสู่ภาคเหนือให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงการขนส่งและเปลี่ยนถายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว และจีน / การเพิ่มประสิทธิภาพและทางเลือกในการเดินทาง รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยว

ส่วนโครงการที่เหลืออีก 8 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างแผนขับเคลื่อนปี 2561 ได้แก่ เส้นทางปากน้ำโพ – เด่นชัย , เด่นชัย – เชียงใหม่ , บ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม , ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี , ขอนแก่น – หนองคาย, ชุมพร – สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา และ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

จำนวนคนอ่าน 12 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401