สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (20/02/2562) / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (20/02/2562) / สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอน์มินอล 21 โคราช ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน นักเรียน นักศึกษา (Part Time) และประชาชนทั่วไป "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงาาน" ประจำปี 2562 (20/02/2562) / โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 7 (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 (20/02/2562) / วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา (18/02/2562) / ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (14/02/2562) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา (05/02/2562) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา (04/02/2562) / การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technoligical University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2562 (04/02/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะช่วยยกระดับให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในประเทศมีประสิทธิภาพ

วันที่ 17 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 20 คน)

ประเด็น ข่าวเรื่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะช่วยยกระดับให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในประเทศมีประสิทธิภาพ

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะช่วยยกระดับให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในประเทศมีประสิทธิภาพ คาดจะเปิดให้ใช้บริการได้ในปี 2566

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ว่า เป็นโครงการที่มีการศึกษามาตั้งแต่ปี 2503 และในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนของโครงการเพื่อสร้างทางรถไฟ รวมระยะทาง 323 กิโลเมตร วงเงิน 85,345 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอ โดยคาดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเปิดประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในปีนี้ ตั้งเป้าเริ่มงานก่อสร้างในปี 2562 และเปิดให้บริการภายปี 2565-2566 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 9 โครงการในแผนพัฒนารถไฟทางคู่ของประเทศ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าภายในประเทศโดยเฉพาะเส้นทางสู่ภาคเหนือให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงการขนส่งและเปลี่ยนถายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว และจีน / การเพิ่มประสิทธิภาพและทางเลือกในการเดินทาง รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยว

ส่วนโครงการที่เหลืออีก 8 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างแผนขับเคลื่อนปี 2561 ได้แก่ เส้นทางปากน้ำโพ – เด่นชัย , เด่นชัย – เชียงใหม่ , บ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม , ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี , ขอนแก่น – หนองคาย, ชุมพร – สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา และ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

จำนวนคนอ่าน 21 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401