กรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (บริเวณศูนย์บริการทางหลวง) (19/10/2561) / กรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (19/10/2561) / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศหาบุคคลสูญหาย ชื่อ นายยศศักดิ์ ทองศรีนุ่น (19/10/2561) / โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (19/10/2561) / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป ชาย-หญิง เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 7 สาขา (19/10/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 (19/10/2561) / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ. (17/10/2561) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ยกเลิกการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (17/10/2561) / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (17/10/2561) / สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “วันนัดพบงานต่างประเทศ” ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 (17/10/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
ตำรวจภูธรภาค 3 มอบโฉนดที่ดินให้กับลูกหนี้ที่กู้ยืมหนี้นอกระบบ คืนความสุขให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 891 ล้านบาท

วันที่ 17 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 11 คน)

พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วยพลตรี ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ,นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ,อัยการ ,สรรพากรจังหวัด ได้ร่วมกันมอบโฉนดที่ดินให้กับลูกหนี้กู้ยืมเงินกู้นอกระบบ คืนความสุขให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชน จำนวน 919 ราย ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ ,บุรีรัมย์ ,สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ ,ยโสธร,อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา รวมพื้นที่ 3,083 ไร่ และทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ รถยนต์ จำนวน 31 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 17 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 891 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากเงินกู้นอกระบบ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศ และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการปัญหาด้านลูกหนี้ ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งลดภาระหนี้นอกระบบ ด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ซึ่งได้สั่งการให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ซึ่งตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ได้จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ

        พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เปิดเผยต่อไปว่า ตำรวจภูธรภาค 3 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ทหาร อัยการ ที่ดิน สรรพากร ในการสืบสวนสอบสวนและตรวจค้น กลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบ ดำเนินการแก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ จนประสบความความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากผลการดำเนินการดังกล่าว สามารถดำเนินการคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนผู้เสียหาย ประกอบด้วย
.
ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ จำนวน 919 ราย /ดำเนินการคืนโฉนดให้กับประชาชน จำนวน 907 ฉบับ ยอดรวมเนื้อที่ในโฉนดที่ดินทั้งหมด จำนวน 3,083 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา /ยอดรวมรถยนต์ที่คืนให้กับประชาชน จำนวน 31 คัน ,ยอดรวมรถจักรยานยนต์ที่คืนให้กับประชาชน จำนวน 17 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 891,189,125 บาท 
(แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
และอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยอีก 705 ราย ซึ่งยังคงดำเนินการต่อเนื่องต่อไป

………………………………………..

จำนวนคนอ่าน 12 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401