กรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (บริเวณศูนย์บริการทางหลวง) (19/10/2561) / กรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (19/10/2561) / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศหาบุคคลสูญหาย ชื่อ นายยศศักดิ์ ทองศรีนุ่น (19/10/2561) / โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (19/10/2561) / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป ชาย-หญิง เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 7 สาขา (19/10/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 (19/10/2561) / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ. (17/10/2561) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ยกเลิกการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (17/10/2561) / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (17/10/2561) / สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “วันนัดพบงานต่างประเทศ” ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 (17/10/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
กรมชลประทานเผยแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการรับมืออุทกภัย ปี 2561 ยืนยันสถานการณ์น้ำรุนแรงน้อยกว่าปี 2554

วันที่ 13 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 11 คน)

๑.      นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึง การบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการรับมืออุทกภัย ปี 2561ว่า เน้นตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนทั้งขนาดใหญ่ และขนาดกลาง (437 แห่ง) ตรวจสอบอาคารควบคุมน้ำป้องกันน้ำท่วม (จำนวน 1,806 แห่ง) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมปฏิบัติการในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดอุทกภัย กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

ขณะที่การบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานได้วางแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. การวางแผนการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน 2. การปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มเจ้าพระยา 13 ทุ่ง พื้นที่ 1.5 ล้านไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่รับน้ำหลาก 3. ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และการสั่งการ โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และศูนย์เครือข่าย (SWOC 1 – 17) 4. การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก (Rule Curve) 5. การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ 6. การใช้อาคารชลประทานและระบบชลประทานบริหารจัดการน้ำ 7. การจัดจราจรน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี และ 8. แจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางเอาไว้ ในปีนี้สถานการณ์น้ำจะไม่ร้ายแรงเท่าปี 2554 อย่างแน่นอน

สำหรับปัจจุบันขณะนี้มี 8 เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ได้แก่ เขื่อนน้ำพุง เขื่อนลำปาว เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนปราณบุรี โดยมี 2 เขื่อนที่ปริมาณน้ำเกินกว่า 100% ได้แก่ เขื่อนน้ำอูน 103% และเขื่อนแก่งกระจาน 103 % มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นพิเศษ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนคร มุกดาหาร ภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี ภาคใต้ ได้แก่ ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี

จำนวนคนอ่าน 12 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401