สภากาชาดไทย ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (16/07/2561) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ (16/07/2561) / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (13/07/2561) / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 4 (26/06/2561) / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน หรือผู้สนใจที่ต้องการมีอาชีพเข้าร่วมงาน แฟนไซส์สร้างอาชีพ (20/06/2561) / วิทยาลัยสารพัดช่างนคราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานาชการทัวไป ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป ครู (20/06/2561) / . สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหน่วยงานทางปกครอง (15/06/2561) / วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (15/06/2561) / วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (15/06/2561) / วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน (08/06/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา รายงานเหตุสถานการณ์ สาธารณภัย (วาตภัย) มีอำเภอ ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว

วันที่ 16 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 3 คน)
ฝ่่ายข่าว สวท.นครราชสีมา

นางปิยะฉัตร อินสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) สำนักงานป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา  ได้ประสานอำเภอในพื้นที่ พบว่ามีสภานการณ์เหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ดังนี้ วันที่ 12 เมษายน 2561 จำนวน 4 อำเภอ 9 ตำบล 21 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 116 หลังคาเรือน ยุ้งข้าว 1 หลัง โรงเรียน 2 แห่ง คอกสัตว์ 4 คอก เต้นท์บริการ 1 หลัง ประกอบด้วย  อำเภอโนนสูง ตำบลเมืองปราสาท ม.5,6,11,13 บ้านเรือนเสียบางส่วน 20 หลังคาเรือน และตำบลดอนชมพู ม.2 โรงเรียน 1 แห่ง / อำเภอสูงเนิน ตำบลโคราช ม.5 บ้านเรือนเสียบางส่วน 3 หลังคาเรือน และตำบลบุ่งขี้เหล็ก ม.4,5,6,7 บ้านเรือนเสียบางส่วน 5 หลังคาเรือน โรงเรียน 1 แห่ง และตำบลโนนค่า ม.4,5 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลังคาเรือน /.อำเภอจักราช ตำบลจักราช ม.14 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 8 หลังคาเรือน ยุ้งข้าว  1 หลัง คอกสัตว์ 4 คอกเต้นท์บริการ 1 หลัง  /อำเภอพิมาย ตำบลสัมฤทธิ์ ม.2,4 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 5 หลังคาเรือน ตำบลธารละหลอด ม.2,3,5,8,14 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 71 หลังคาเรือน และตำบลในเมือง ม.21 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลังคาเรือน

วันที่ 15 เมษายน 2561  อำเภอในพื้นที่พบว่ามีสภานการณ์เหตุสาธารณภัย (วาตภัย) รวม 9 อำเภอ 17 ตำบล 25 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 63 ครังเรือน ยุ้งข้าว 9 หลัง โรงจอดรถทางการเกษตร 2 หลัง กุฎิพระ 1 แห่ง และโรงเก็บฟาง  1 แห่ง ถูกฟ้าผ่าเกิดเพลิงไหม้ ประดอบด้วย / อำเภอสูงเนิน ตำบลมะเกลือเก่า ม.6,15,20 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 6 ครัวเรือน ม.5   โรงเก็บฟาง 1 แห่ง ถูกฟ้าผ่าเกิดเพลิงไหม้  /อำเภอปักธงชัย ตำบลตะขบ ม.7 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 7 ครัวเรือน / อำเภอหนองบุญมาก ตำบลบ้านใหม่ ม.3 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 8 ครัวเรือน / อำเภอจักราช ตำบลคลองเมือง ม.4,5 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 10 ครัวเรือน ยุ้งข้าว 5 หลัง โรงจอดรถทางการเกษตร 2 หลัง / อำเภอสีคิ้ว ตำบลหนองน้ำใส    ม. 10 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 ครัวเรือน ม.11 บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง ม.16 บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง กุฏิพระ 1 หลัง และตำบลดอนเมือง ม.7 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 ครัวเรือน ม.13 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 4 ครัวเรือน /อำเภอชุมพวง ตำบลประสุข ม.1 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง ตำบลท่าลาด ม.2 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 3 หลัง ม.10 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 6 หลัง ยุ้งข้าว 3 หลัง คอกสัตว์ 1 แห่ง ม.13 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง ยุ้งข้าว 1 หลัง และตำบลชุมพวง ม.6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง ม.15 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง  / อำเภอลำทะเมนชัย ตำบลบ้านยาง ม.16 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง คอกสัตว์ 1 แห่ง / อำเภอพิมาย ตำบลชีวาน ม.5 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 3 หลัง ตำบลกระชอน ม.3 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง และตำบลดงใหญ่ ม.2 คอกสัตว์ 1 แห่ง / อำเภอปากช่อง ตำบลจันทึก ม.3 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง และตำบลปากช่อง ม.6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลัง      ทั้งนี้ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ได้รับความเสียหาย ได้เร่งสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

.............................................

ทีมข่าว สวท.นครราชสีมา

ที่มา ขอขอบคุณ ภาพ/ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา

คุณบัญชา ศรีคง

 

 

จำนวนคนอ่าน 4 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401