องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (04/01/2562) / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (24/12/2561) / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา (24/12/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือน ผู้ปกครอบระวังเด็กเล่นน้ำช่วงสงกรานต์พบมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากกว่าวันปกติถึง 2 เท่า

วันที่ 12 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 8 คน)
ฝ่่ายข่าว สวท.นครราชสีมา

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เผยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 วัน (13-15 เมษายน) พบว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 176 คน เฉลี่ยวันละถึง 6 คน มากกว่าช่วงวันปกติถึง 2 เท่า ข้อมูลปี 2559 วันที่ 14 เมษายน วันเดียวมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุดถึง 8 คน  แนะสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ ต้องกำหนดให้มีพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัย กั้นที่เล่นน้ำให้ชัดเจนและทำป้ายแจ้งเตือน  ไม่ให้เด็กยืนใกล้ขอบบ่อหรือสระ เพื่อตักน้ำเล่นสงกรานต์เพราะอาจลื่นและพลัดตกลงน้ำได้

      นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า กรมควบคุมโรค รายงานข้อมูลช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เพียง 3 วันระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 13 ราย เป็นกลุ่มเด็กอายุ 5-13 ปี        12 คน เป็นเพศชายถึง 11 คน  แหล่งน้ำที่เกิดเหตุจะเป็นบริเวณน้ำตก อ่างเก็บน้ำ คลอง มากที่สุด ซึ่งครอบครัวและเด็กๆ มักจะชวนกันไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่พบคือ  เด็กว่ายน้ำไม่เป็นและไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต การชวนกันไปเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณอ่างเก็บน้ำ น้ำตก ลำห้วย และพากันจมน้ำเสียชีวิต

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวอีกว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา มีข้อแนะนำผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ในการเล่นน้ำให้ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ คือ ควรมีปกรณ์ลอยน้ำได้ติดตัวไปด้วยเมื่อเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ 1 คนต่อ 1 ชิ้น เพื่อช่วยพยุงตัว เป็นวัสดุที่หาง่าย เช่น ถังแกลลอนผูกเชือกและสะพายแล่ง เป้ผ้าบรรจุขวดน้ำพลาสติกเปล่าปิดฝา  /สถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ ต้องกำหนดให้มีพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัย กั้นบริเวณที่เล่นน้ำได้ให้ชัดเจน ทำป้ายแจ้งเตือน ต้องจัดให้มีเสื้อชูชีพอย่างเพียงพอ และให้ผู้รับบริการสวมใส่ทุกครั้ง เมื่อต้องโดยสารเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ซึ่งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณที่กำหนดอย่างเพียงพอ  /ควรแนะนำไม่ให้เด็กยืนใกล้บริเวณขอบบ่อหรือสระ เพื่อตักน้ำเล่นสงกรานต์เพราะอาจลื่นและพลัดตกลงน้ำได้  /ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ำกันเองตามลำพังแม้จะเป็นแหล่งน้ำที่ใกล้บ้านหรือแหล่งน้ำที่คุ้นเคย  /ชุมชนจัดหาอุปกรณ์การช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ ที่หาได้ง่ายไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง และคอยตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ำตามลำพัง  และมาตรการสำคัญที่ต้องยึดไว้ใช้ยามฉุกเฉิน  คือ "ตะโกน โยน ยื่น" ได้แก่  ตะโกนเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยและโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669   /โยนอุปกรณ์ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ำ เช่น เชือก ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า หรือวัสดุที่ลอยน้ำได้โดยโยนครั้งละหลายๆ ชิ้น  /ยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับ เช่น ไม้ เสื้อ ให้คนตกน้ำจับและดึงขึ้นมาจากน้ำ  สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

…………………………………….

ทีมข่าว สวท.นครราชสีมา

จำนวนคนอ่าน 9 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401