แขวงทางหลวงนครราสีมาที่ 1 ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บ้านวัด-ประทาย (19/01/2561) / แขวงทางหลวงนครราสีมาที่ 1 ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ตอน 1 (19/01/2561) / แขวงทางหลวงนครราสีมาที่ 1 ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน ตอน 3 (19/01/2561) / มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด จัดการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ” (19/01/2561) / ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา (19/01/2561) / โรงพยบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน้งที่รับสมัคร (19/01/2561) / โรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพเงินบำรุง (19/01/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาเพื่อก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จังหวัดนครราชสีมา (16/01/2561) / สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนชุมชน หรือองค์กรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อสังคมไทยคุณภาพ” (15/01/2561) / มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด จัดการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ” (15/01/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน “โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำ ศาสตร์พระราชา” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำที่มั่นคง มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน

วันที่ 8 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 24 คน)

             สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน "โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำ ศาสตร์พระราชา” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำที่มั่นคง มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้.-
            1. นัดพบแรงงานในประเทศ มีสถานประกอบการร่วมงาน 80 แห่ง ตำแหน่งงานวาง 5,000 อัตรา
            2. นัดพบแรงงานต่างประเทศ ทั้งของภาครัฐจัดส่งและภาคเอกชนจัดส่ง เช่น ประเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง โปรตุเกส มีบริษัทจัดหางานร่วมรับสมัครงาน 8 แห่ง
           3. การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน
           4. การสาธิตอาชีพอิสระให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อาชีพ พร้อมรับชิ้นกลับบ้าน ฟรี
           5. คลินิกแรงงาน บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
           6. บริการจัดการงานให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
           7. การแสดงนิทรรศการตามศาสตร์พระราชา - โมเดล Smart Farm 4.0 เทคโนโลยีและนวัตกรรม การปลูกผักโฮโครโปนิกส์ การเลี้ยงไก่ไข่ และการเพราะเห็ดเศรษฐกิจ - การแสดงผลงานและการจำหน่ายผลผลิตจาการดำเนินงานตามโครงการพลังประชารัฐ สร้างโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ
          8. การแสดงนิทรรศการและบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์หมายเลข 0-4435-5266-7
จำนวนคนอ่าน 25 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401