กรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (บริเวณศูนย์บริการทางหลวง) (19/10/2561) / กรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (19/10/2561) / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศหาบุคคลสูญหาย ชื่อ นายยศศักดิ์ ทองศรีนุ่น (19/10/2561) / โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (19/10/2561) / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป ชาย-หญิง เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 7 สาขา (19/10/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 (19/10/2561) / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ. (17/10/2561) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ยกเลิกการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (17/10/2561) / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (17/10/2561) / สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “วันนัดพบงานต่างประเทศ” ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 (17/10/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน “โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำ ศาสตร์พระราชา” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำที่มั่นคง มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน

วันที่ 8 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)

             สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน "โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำ ศาสตร์พระราชา” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำที่มั่นคง มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้.-
            1. นัดพบแรงงานในประเทศ มีสถานประกอบการร่วมงาน 80 แห่ง ตำแหน่งงานวาง 5,000 อัตรา
            2. นัดพบแรงงานต่างประเทศ ทั้งของภาครัฐจัดส่งและภาคเอกชนจัดส่ง เช่น ประเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง โปรตุเกส มีบริษัทจัดหางานร่วมรับสมัครงาน 8 แห่ง
           3. การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน
           4. การสาธิตอาชีพอิสระให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อาชีพ พร้อมรับชิ้นกลับบ้าน ฟรี
           5. คลินิกแรงงาน บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
           6. บริการจัดการงานให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
           7. การแสดงนิทรรศการตามศาสตร์พระราชา - โมเดล Smart Farm 4.0 เทคโนโลยีและนวัตกรรม การปลูกผักโฮโครโปนิกส์ การเลี้ยงไก่ไข่ และการเพราะเห็ดเศรษฐกิจ - การแสดงผลงานและการจำหน่ายผลผลิตจาการดำเนินงานตามโครงการพลังประชารัฐ สร้างโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ
          8. การแสดงนิทรรศการและบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์หมายเลข 0-4435-5266-7
จำนวนคนอ่าน 113 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401