จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน 2561 (20/04/2561) / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (20/04/2561) / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา ขอเชิญสามาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (20/04/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 แจ้งการปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง บริเวณชุมชนบ้านคนชุม (20/04/2561) / โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (20/04/2561) / แขวทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สาย ป่าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา (12/04/2561) / วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาช่างยนต์ จำนวน 1 (12/04/2561) / สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสำรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระยะที่ 2 (28/03/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 (28/03/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (28/03/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน “โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำ ศาสตร์พระราชา” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำที่มั่นคง มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน

วันที่ 8 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)

             สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน "โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำ ศาสตร์พระราชา” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำที่มั่นคง มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้.-
            1. นัดพบแรงงานในประเทศ มีสถานประกอบการร่วมงาน 80 แห่ง ตำแหน่งงานวาง 5,000 อัตรา
            2. นัดพบแรงงานต่างประเทศ ทั้งของภาครัฐจัดส่งและภาคเอกชนจัดส่ง เช่น ประเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง โปรตุเกส มีบริษัทจัดหางานร่วมรับสมัครงาน 8 แห่ง
           3. การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน
           4. การสาธิตอาชีพอิสระให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อาชีพ พร้อมรับชิ้นกลับบ้าน ฟรี
           5. คลินิกแรงงาน บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
           6. บริการจัดการงานให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
           7. การแสดงนิทรรศการตามศาสตร์พระราชา - โมเดล Smart Farm 4.0 เทคโนโลยีและนวัตกรรม การปลูกผักโฮโครโปนิกส์ การเลี้ยงไก่ไข่ และการเพราะเห็ดเศรษฐกิจ - การแสดงผลงานและการจำหน่ายผลผลิตจาการดำเนินงานตามโครงการพลังประชารัฐ สร้างโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ
          8. การแสดงนิทรรศการและบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์หมายเลข 0-4435-5266-7
จำนวนคนอ่าน 84 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401