กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (24/03/2558) / โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (13/03/2558) / ขอเชิญชมการแข่งขันเวิร์ล ซุปเปอร์ไบค์ (13/03/2558) / สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ จำนวน 1 อัตรา (13/03/2558) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (02/03/2558) / สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (02/03/2558) / โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น (02/03/2558) / แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 สำนักทางหลวงที่ 8 นครราชสีมา มีงานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2 (02/03/2558) / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2558 (02/03/2558) / แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 สำนักทางหลวงที่ 8 นครราชสีมา มีงานจ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2090 (02/03/2558) / 
ข่าวทั่วไป
ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา เร่งให้ทุกอำเภอค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา โดยขณะนี้มีผู้บำบัดแล้วร้อยละ 35 ของเป้าหมาย 9,925 คน

วันที่ 1 มี.ค. 2555 )
นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล
 
นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่า ในปี งบประมาณ 2555 ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายบำบัด 9,925 คน ทั้งระบบต้องโทษ ระบบบังคับบำบัด ระบบสมัครใจ ซึ่งขณะนี้มียอดของการบำบัดแล้ว 3,567 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ของเป้าหมาย ที่ยังต้องบำบัดอีก 6,360 คน ซึ่งกลุ่มอายุส่วนใหญ่ที่พบมากในทุกระบบ อันดัง 1 ช่วง 18-24 ปี อันดับ2 อายุ 25-29 ปี และอันดับ 3 อายุ 30-34 ปี สารเสพติดทที่ใช้ส่วนใหญ่ที่พบในทุกระบบ คือ อาชีพ รับจ้าง ว่างงาน เกษตรกร ค้าขาย และอื่น ๆ โดยทางศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา จะมีการติดตามหลังการบำบัด 4-7 ครั้ง ภายใน 1ปี
--- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวด้วยว่า การดำเนินโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพติด ของจังหวัดนครราชสีมา มีสถานบำบัดในจังหวัดนครราชสีมา แล้วในขณะนี้ ทั้งศูนย์บำบัดที่ผ่านการประเมินรับรองจากสถาบันธัญญารักษ์ คือ ค่ายปักธงชัย อำเภอปักธงชัย ในระบบบังคับบำบัดควบคุมตัว ค่ายหนองตะกู อเภอปากช่อง ระบบบังคับบัดบัดแบบควบคุมตัวเฉพาะหญิง ค่ายบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดวัดนิมิตประชาราม อำเภอขามทะเลสอ ระบบสมัครใจบำบัดและ ศูนย์ บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดวัดยองแยง ระบบสมัครใจบำบัด นอกจากนี้ ยังมีค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 ค่าย ทั้งที่ ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ที่ กองร้อย อส. จังหวัดนครราชสีมา ค่าย ที่อำเภอคง วัดชัยมงคล ค่ายที่อำเภอโชคชัยวัดโบสถ์คงคาล้อม ค่ายอำเภอปักธงชัย วัดโคกศรีษะเกษ ค่ายอำเภอบัวใหญ่ วัดป่าดอนคนทา ค่ายอำเภอชุมพวง วัดเจริญราษฎร์บำรุง ค่ายอำเภอพิมาสย อำเภอหนองบุนมากและอำเภออื่น ๆ
จำนวนคนอ่าน 704 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

DJ ของเรา
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401