::: ยินดีต้อนรับสู่ สวท.มุกดาหาร F.M. 99.25 MHz A.M. 549 KHz ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จาก http://radio.prd.go.th/mukdahan ::::::
    1     2     3  
จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และ คืนความสุขให้คนในชาติ (22/07/2557)
ตชด. 234 มุกดาหาร รวบพ่อลูกอ่อนค้ายาบ้าอ้างหาเงินเลี้ยงลูก (22/07/2557) ธ.ก.ส. มุกดาหารเชิญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 (22/07/2557)
ผู้ว่าฯมุกดาหารเชิญชวนทำบุญตักบาตรเพื่อความปรองดอง (21/07/2557) ตชด.234 มุกดาหารตรวจยึดไม้พะยูงและไม้ชิงชัน ซุกซ่อนในสวนยางพาราอำเภอดงหลวงกว่า 80 ท่อน (21/07/2557)
จังหวัดมุกดาหารนำผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบำบัดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 4 ปี 2557 (21/07/2557) มุกดาหาร ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (20/07/2557)
จังหวัดมุกดาหารเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่น “รามสูร” (19/07/2557) คสช.เห็นชอบจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่มีศักยภาพจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (19/07/2557)
จังหวัดมุกดาหารคุมเข้มร้านขายปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชต้องขายตามราคาแนะนำ (17/07/2557) จังหวัดมุกดาหารเกิดโรคระบาดในกระบือตายแล้ว 12 ตัว (17/07/2557)
จังหวัดมุกดาหารจัดงานคืนความสุขให้ประชาชน (17/07/2557) คุมประพฤติมุกดาหารจัดอบรมผู้เข้าการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (16/07/2557)
เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและหลายพื้นที่ของจังหวัด (15/07/2557) กองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจัดแสดงดนตรี เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน (15/07/2557)
สพป.มุกดาหาร จัดกิจกรรมการคัดเลือก "พาทีสร้างสรรค์" นักเรียนประถม มัธยม เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (15/07/2557) พุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหาร ทำบุญวันเข้าพรรษา เสริมสิริมงคลให้ชีวิต (12/07/2557)
ตำรวจดงหลวงทำโครงการชุมชนสำนึกถิ่นเกิดในวันเข้าพรรษา (12/07/2557) จังหวัดมุกดาหารจัดงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2557 (11/07/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ข่าวรับสมัครงาน รอบรู้เรื่อง IT  
  จังหวัดมุกดาหารเชิญชวนเที่ยวงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในระหว่างวันเสาร์ที่ 21ถึงอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์สินค้าสะหวันไอเทค แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (20/06/2557)
  กรมการจัดหางานจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกคนไทยไปฝึกงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ (20/06/2557)
  *** ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำชะอี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร” (20/06/2557)
  *** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏบัติงานในพื้นที่ห่างไกลและมีความกันดาร (20/06/2557)
  จังหวัดมุกดาหารจัดงาน “สุดยอด 4 ของดีมุกดาหาร (13/06/2557)
  กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี่ 2557 (12/06/2557)
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างใกลและมีความธุรกันดาร (11/06/2557)
  แขวงการทางจังหวัดมุกดาหารได้ส่งประกาศแก้ไขประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างสะพาน ของสะพานมิตรภาพ 2 (11/06/2557)
อ่านทั้งหมด     
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 57 สวท.มุกดาหาร จัดรายการรัฐสภาสัญจร ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับรายการอย่างสนุกสนาน
สวท.มุกดาหารนำทีมโดย นายกิติพัฒน์ อภัยโส ผอ.สวท.มุกดาหารจัดงานวันเด็กประจำปี 2557 โดยมีนาย สกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มีประชาชนและเด็กๆร่วมงานเป็นจำนวนมาก 25 ธ.ค.56 สวท.มุกดาหารทำบุญประจำปี 2556 โดยมี นายกิติพัฒน์ อภัยโส ผอ.สวท.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีเครือข่ายผู้จัดรายการเวทีชุมชนมุกดาหาร ร่วมงาน
สปข.2นำทีม ออกนิเทศงาน สวท.มุกดาหาร โดยมี นายกิติพัฒน์ อภัยโส ผอ.สวท.มุกดาหาร นำทีมรอต้อนรับ ณ สวท.มุกดาหาร 20 ธ.ค.56 17 พ.ย.56 สวท.มุกดาหาร ถ่ายทอดเสียง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ
นายกิติพัฒน์ อภัยโส ผอ.สวท.มุกดาหาร นำทีม ร่วมงาน จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณอย่างภาคภูมิ ของ นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผอ.สปข.2 ในวันที่ 4 ก.ย.56 ที่ผ่านมา นายกิติพัฒน์ อภัยโส ผอ.สวท.มุกดาหาร นำทีม ร่วมงาน 27 ปี สปข. 2 สื่อสารล้ำสมัย สู่อาเซียน พร้อมทั้งรับรางวัล สวท.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
3 พ.ค. 56 สวท.มุกดาหาร รับรางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่น และเข้าร่วมชมทรรศการ เนื่องในวันครบรอบ 80 ปีีีี กรมประชาสัมพันธ์ ณ กรมประชาสัมพันธ์์์ กทม. 21 มีนาคม 2556 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในจังหวัดมุกดาหาร และได้มอบนโยบายการทำงานให้กับบุคลากรทุกหน่วยงาน
อ่านทั้งหมด     
 
 
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 52 คน
Number of Yesterday 52 คน
Number of Lastmonth 918 คน
Total 49,560 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์