1     2     3  
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยตัวแทนเขต 3 รุ่น 14 ปีและ 18 ปี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 (29/04/2559)
ข่าวน่าสนใจ
จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับวิทยากรประชารัฐระดับอำเภอ ตำบล (29/04/2559) จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ” (29/04/2559)
กรมทางหลวงชนบท รับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง 4 ชาองจราขร สาย มห 3019 แยก ทล. 212 บ้านบางทรายใหญ่-โพนทราย อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร (29/04/2559) มุกดาหารผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง (29/04/2559)
จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 (25/04/2559) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารจับมือรองนายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว ผลักดันนักธุรกิจไทย-จีน ลงนาม MOU กระตุ้นการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (25/04/2559)
ปลัดจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อยหลังใหม่ (25/04/2559) ททท สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 4 นำผู้ประกอบการทัวร์จากอิตาลีศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว (25/04/2559)
จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 (22/04/2559) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (22/04/2559)
จังหวัดมุกดาหารจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพื้นที่ห่างไกล ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง (21/04/2559) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ลงพื้นที่ มุกดาหาร รณรงค์สร้างการรับรู้รัฐธรรมนูญใหม่ (21/04/2559)
จังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้าง ทักษะเครือข่ายรุ่นใหม่ สานใจห่วงใยสังคม (21/04/2559) จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ" (21/04/2559)
เทศบาลเมืองมุกดาหารจับมือกับปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (21/04/2559) มุกดาหาร พายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราษฎรอำเภอดงหลวงได้รับความเสียหาย 15 หลัง (21/04/2559)
จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นจังหวัดต้นแบบ (20/04/2559) ทหาร ตำรวร ฝ่ายปกครอง ร้อยเอ็ดรวบหนุ่มหว้านใหญ่ค้ายาบ้า –ยาไอซ์ของกลางเพียบ (18/04/2559)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ข่าวรับสมัครงาน รอบรู้เรื่อง IT  
สนง.จัดหางานมุกดาหาร จัดตั้งศูนย์จัดหางานสาขาคำชะอี เพื่อบริการจัดหางานสู่ชุมชน (29/04/2559)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 (18/04/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (14/04/2559)
สำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร ขอรับบริจาคหนังสือโครงการบรรณสัญจร ประจำปี 2559 (14/04/2559)
จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (14/04/2559)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง ครูผู้ปกครองดูแลนักเรียนประจำ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา เพศหญิง 5 อัตรา (14/04/2559)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (05/04/2559)
อำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับบ้านเรืองเจริญหมู่ที่ 12 จัดกิจกรรมจับปลาในแหล่งน้ำสาธารณะหนองคำแฮด1 (05/04/2559)
     
ด้วยรักและผูกพันธ์ จากใจชาว สวท.มุกดาหาร
ข่าวน่าสนใจ
12 ก.พ.59 สวท.มุกดาหาร พร้อมเครือข่ายผู้จัดรายการ รับการตรวจประเมิน สวท.ดีเด่น จาก นายดุสิต สิงห์คีรี ผอ.สปข.2 และคณะฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ DJ Teen
(2 ก.พ. 59) สวท.มุกดาหาร ออกเยี่ยมบ้านชาวบ้าน มอบวิทยุ นาฬิกา และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับนายค้ำ เชื้อคำจันทร์ บ้านบางทรายพัฒนา ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 28 มกราคม 2559 สวท.มุกดาหารจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดสำนักงาน สวนเศรษฐกิจพอเพียง และการรับประทานอาหารร่วมกัน ตามโครงการสร้างความผาสุขในองค์กร
สวท.มุกดาหาร รับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเอเคิร์ด รัฐฟลิริด้า สหรัฐอเมริกา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 17 คน และคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันบริหารศาสตร์สะหวัน แขวงสหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว VDO 11 มกราคม 2559 สวท.มุกดาหารถ่ายทอดเสียง และ TV Online งานแถลงข่าวประกวดธิดากาชาดจังหวัมุกดาหาร
VDO 9 มกราคม 2559 สวท.มุกดาหารจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและประชาชน กว่า 95 ราย มูลค่ารวมกว่าหนึ่งแสนบาทมีหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม 12 บูท พิธีเปิดโดย นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นักเรียนและคุณครูโรงเรียนบ้านไร่ ต.ดงมอญ อ.เมือง จ.มุกดาหาร จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูงาน สวท.มุกดาหาร ได้ฝึกอ่านข่าว ร่วมรายการเช้านี้ที่มุกดาหาร ร้องเพลงแสดงความสามารถ และเขียนใบโพธิ์ตั้งปณิทานความดีถวายในหลวง
อ่านทั้งหมด     
 
 
 

กรุณาคลิ๊กที่ลำโพง ด้านบนเพื่อเปิดเสียง

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 19 คน
Number of Yesterday 38 คน
Number of Lastmonth 19 คน
Total 10,131 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์