1     2     3  
จังหวัดมุกดาหารจัดประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP (26/05/2559)
ข่าวน่าสนใจ
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารทำลายของกลางคดีอาญาที่คดีถึงที่สิ้นสุดจำนวน 424 รายการ (26/05/2559) มุกดาหารเปิดค่ายพลเมืองดี เรียนรู้วิถีพอเพียงแก้ปัญหายาเสพติด (26/05/2559)
สวท.มุกดาหารจัดกิจกรรม สวท.สัญจรครั้งที่4 (26/05/2559) จังหวัดมุกดาหารกำหนดจัดประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดัยจังหวัดปี 2559 (25/05/2559)
สำนักงานคุมประพฤคิจังหวัดมุกดาหารนำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับเข้ารับการอบรมค่ายพลเมืองดี เรียนรู้วิถีพอเพียง (25/05/2559) มุกดาหารประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตเศรษญกิจพิเศษมุกดาหารพลวัฒน์ของเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (25/05/2559)
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารอบรมพัฒนาอาสาสมัคร ‘จิตอาสา’ สภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารรุ่นที่ 6 (19/05/2559) จังหวัดมุกดาหารจัดสัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธและสานสัมพันธ์อาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนาไทย-ลาว (19/05/2559)
พ่อค้าแม่ค้า ชาวมุกดาหารขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ยกเลิกขายคาราวานสินค้าแผงลอย (19/05/2559) จังหวัดมุกดาหาร เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตำบลนาโสก (18/05/2559)
ปภ. มุกดาหารประชุมเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18/05/2559) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประชุมสี่ฝ่ายแก้ปัญหาคาราวานสินค้าลดปัญหาความเดือดร้อนของ ร้านค้าในจังหวัด (18/05/2559)
แม่ค้ามุกดาหารเดือดรัอนจากคาราวานสินค้าที่มาจำหน่ายในพื้นที่เทศบาลเมือง (16/05/2559) มุกดาหารขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (16/05/2559)
ผู้ว่าฯมุกดาหารเป็นประธานเปิดการสัมมนา"ขยายการค้าชายแดนแบะการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (13/05/2559) ผู้ว่าฯมุกดาหาร ผูบริหารสถายศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมรับฟังการประชุมวิดีโอทางไกล นายกฯพบเพื่อนครู (13/05/2559)
มุกดาหารคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 (13/05/2559) มุกดาหารเสริมสร้างเกราะป้องกันการค้ามนุษย์แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (12/05/2559)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ข่าวรับสมัครงาน รอบรู้เรื่อง IT  
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (26/05/2559)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ประสงค์จะรับสมัครบุคคล(คนพิการ)เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา (26/05/2559)
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือชาวประมงและประชาชน งดจับปลา ฤดูปลามีไข่และลูกปลาวัยอ่อน (19/05/2559)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษาและพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา (19/05/2559)
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู จำนวน 12 อัตรา (17/05/2559)
โรงเรียนบ้านคำน้อย 2 จัดทำโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 89 พรรษา (17/05/2559)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2559 (06/05/2559)
ศูนย์เรียนรู้สัจธรรมชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สวนอุดม-ธรรม หมู่ 1 ตำบลคำอาฮวน จัดโครงการ “สุดยอด มหกรรมกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข เคลื่อนที่” (06/05/2559)
     
สวท.มุกดาหารจัดกิจกรรมสวท.มุกดาหารสัญจร ครั้งที่ 4 ณ บ้านนาตะแบง
ข่าวน่าสนใจ
ด้วยรักและผูกพันธ์ จากใจชาว สวท.มุกดาหาร 12 ก.พ.59 สวท.มุกดาหาร พร้อมเครือข่ายผู้จัดรายการ รับการตรวจประเมิน สวท.ดีเด่น จาก นายดุสิต สิงห์คีรี ผอ.สปข.2 และคณะฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ DJ Teen (2 ก.พ. 59) สวท.มุกดาหาร ออกเยี่ยมบ้านชาวบ้าน มอบวิทยุ นาฬิกา และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับนายค้ำ เชื้อคำจันทร์ บ้านบางทรายพัฒนา ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
28 มกราคม 2559 สวท.มุกดาหารจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดสำนักงาน สวนเศรษฐกิจพอเพียง และการรับประทานอาหารร่วมกัน ตามโครงการสร้างความผาสุขในองค์กร สวท.มุกดาหาร รับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเอเคิร์ด รัฐฟลิริด้า สหรัฐอเมริกา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 17 คน และคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันบริหารศาสตร์สะหวัน แขวงสหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
VDO 11 มกราคม 2559 สวท.มุกดาหารถ่ายทอดเสียง และ TV Online งานแถลงข่าวประกวดธิดากาชาดจังหวัมุกดาหาร VDO 9 มกราคม 2559 สวท.มุกดาหารจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและประชาชน กว่า 95 ราย มูลค่ารวมกว่าหนึ่งแสนบาทมีหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม 12 บูท พิธีเปิดโดย นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
อ่านทั้งหมด     
 
 
 

กรุณาคลิ๊กที่ลำโพง ด้านบนเพื่อเปิดเสียง

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 39 คน
Number of Lastmonth 1,214 คน
Total 11,326 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์