ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยว เมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศึกษาดูงาน ที่ สวท.มุกดาหาร

วันที่ 28 ธ.ค. 2554 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554  เวลา 09.00 น. คณะครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยว เมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมจำนวน 99 คน ได้เดินทางจาก เมืองเว้ มาทัศนศึกษาดูงานด้านการสื่อสาร ของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐ แห่งเดียวในจังหวัดมุกดาหาร หลังจากได้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เช่น หอแก้วมุกดาหาร ตามโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และวิทยาลัยการท่องเที่ยวเมือง เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง และนำไปปรับใช้ในการทำงาน หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว

      โดยมีนายสาโรช บุญบุตร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ พร้อมกับบรรยายสรุปถึง บทบาทภารกิจของสถานีฯ ในการประชาสัมพันธ์ ผ่านรายการต่าง ๆ ของทางสถานีฯ ทั้งการออกอากาศในพื้นที่ และการออกอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต http://radio.prd.go.th/mukdahan  และนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการออกอากาศและผลิตรายการเช่น เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องจัดรายการ ห้องควบคุมเสียง ห้องบันทึกเสียง จนถึงเวลาอันสมควร คณะครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวเมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป และก่อนออกเดินทาง นางสาวสายฟ้า หนึ่งในอาจารย์ที่นำนำนักศึกษา มาทัศนศึกษาดูงานที่ สวท.มุกดาหาร ครั้งนี้ ได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ สวท.มุกดาหาร และสถานี สวท.มุกดาหาร ที่ได้ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพที่ดี รวมทั้งได้กล่าวอวยให้ สวท.มุกดาหาร ซึ่งมีอายุก่อตั้งมาครบ 28 ปี มีความเจริญก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบต่อไป

จำนวนคนอ่าน 370 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 181 คน
Total 38,398 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์