ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
อบจ.มุกดาหารร่วมกับชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำบนยอดเขาคำผักกูด อำเภอคำชะอี

วันที่ 24 ธ.ค. 2554 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับชาวตำบลคำบก อำเภอคำชะอี สร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) บนยอดเขาคำผักกูด ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี สำหรับทำน้ำประปาภูเขา และกับเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของชาวตำบลคำบก จำนวนกว่า 3,000 หลังคา รวมไปถึงวัด โรงเรียน ที่มักจะขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้ง

( 22 ธ.ค.54) นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ชาวบ้าน นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลคำบก กว่า 300 คน ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ หรือฝายแม้ว บนยอดภูคำผักกูด ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี หลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างดังกล่าว รวมจำนวน 2 ฝาย แต่ละฝายห่างกันประมาณ 200 เมตร ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และทำประปาภูเขา สำหรับหล่อเลี้ยงประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลคำบกกว่า 3,000 หลังคาเรือน 

   โดยที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ฝายชะลอน้ำบนยอดภูคำผักกูด ตำบลคำบก นับเป็นฝายชะลอน้ำแห่งแรกที่เกิดจากความร่วมมือของภาคราชการและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อทำฝายแล้วเสร็จ พบว่าสามารถกักเก็บน้ำบนยอดภูได้ลึกกว่า 2 เมตร ทำให้ชาวบ้านต่างดีใจกันเป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าจะทำให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ไว้ใช้ตลอดทั้งปีโดยไม่ขาดแคลนเหมือนกับที่ผ่านมา

    นายพร สลางสิงห์ กำนัลตำบลคำบก กล่าวว่า ยอดเขาภูผักกูด มีพื้นที่กว่า 1 แสนไร่ เดิมเป็นพื้นที่ป่าผืนใหญ่แต่เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาได้ถูกชาวบ้านบุกรุกผืนป่า เพื่อทำการเกษตร จนเป็นเขาหัวโล้น แต่ต่อมาชาวบ้านได้หยุดทำการเกษตร พร้อมกับหันมาอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าอีก จนทำให้มีผืนป่ากลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ถึงแม้จะไม่มี่ต้นไม้ขนาดใหญ่ แต่ก็ถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งพืชสมุนไพรที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและจนถึงปัจจุบันชาวบ้านยังได้ร่วมกันอนุรักษ์ และร่วมเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าอีก จนเกิดเป็นร่องน้ำลำธารเล็ก ๆ หลายสายในพื้นที่ อย่างไรก็ตามเมื่อถึงฤดูแล้งมักจะแห้งขอด เนื่องจากไม่มีเขื่อน หรือฝายชะลอน้ำบนยอดภู ชาวตำบลคำบกจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาทำเป็นฝายชะลอน้ำดังกล่าว

จำนวนคนอ่าน 513 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 14 คน
Number of Yesterday 10 คน
Number of Lastmonth 267 คน
Total 38,484 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์