ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ในเขตพื้นที่รอยต่อของ ตำบลกุดแข้ และตำบลนาโสก จำนวน ๔ แปลง ๒๐๕ ไร่เศษ

วันที่ 9 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ในเขตพื้นที่รอยต่อของ ตำบลกุดแข้ และตำบลนาโสก จำนวน ๔ แปลง ๒๐๕ ไร่เศษ
  ( 9 ก.ค.61)  พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า.จังหวัดมุกดาหาร โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ร้อย.อสจ.มุกดาหารที่ ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น),หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.๑ ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.๓ , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.๔ , ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกและต้องขอคืนพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่แปลงหนึ่ง แปลงย่อยที่ ๑๑๘ ในบริเวณพื้นที่รอยต่อของ ตำบลกุดแข้ และตำบลนาโสก บ้านกุดแข้ หมู่ที่ ๒ และ ๕ ,บ้านนาโสก หมู่ที่ ๑๓ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แผนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่จำนวน ๒๐ ไร่เศษ

    แปลง ๑๑๗ ในบริเวณพื้นที่รอยต่อของ ตำบลกุดแข้ และตำบลนาโสก บ้านกุดแข้ หมู่ที่ ๒ และ ๕ และ บ.ป่งเป้า ม.๒ และ ม.๑๕ ต.โพนทราย พื้นที่จำนวน ๙๕ ไร่เศษ แปลง ๑๑๖ ในบริเวณพื้นที่รอยต่อของ บงป่งเป้า ม.๒ และ ม.๑๕ ต.โพนทราย อ.เมือง พื้นที่ จำนวน ๖๔ ไร่เศษ

    แปลง ๑๑๕ ในบริเวณพื้นที่รอยต่อของ บงป่งเป้า ม.๒ และ ม.๑๕ ต.โพนทราย อ.เมือง พื้นที่จำนวน ๒๔-ไร่เศษ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๔ แปลง จำนวน ๒๐๕ ไร่ ๓ งาน ๖๘ ตารางวา ส่วนใหญ่มีการบุกรุกทำนาข้าว และไร่ออ้ย โดยการตรวจสอบพื้นที่ในครั้งนี้มี กำนัน ต.โพนทราย สารวัตรกำนันตำบลกุดแข้ ผู้ใหญ่บ้านป่งเป้า หมู่ ๑๕ ต.โพนทราย และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโพนทราย ร่วมเดินสำรวจเป็นพยาน ในการตรวจสอบ ทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกด้วย ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จำนวนคนอ่าน 109 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 21 คน
Number of Lastmonth 248 คน
Total 41,575 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์