ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
สพม. เขต 22 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนจุดเน้น การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 9 ก.ย. 2554 )

   วันนี้( 9 กันยายน 2554) ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 22 ประกอบด้วย โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดมุกดาหาร และนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนจุดเน้น การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

   นายยงยุทธ สายคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 22 กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ได้รับความรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล คือ มีความล้ำเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมในฐานะพลโลก และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการสอนโดยใช้หลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากลระหว่างครู ในกลุ่มวิชาต่างๆ เช่น วิชาโลกศึกษา การเขียนความเรียงขั้นสูง ทฤษฎีความรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสร้างสรรค์สังคม โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งหวังให้เกิดขึ้น เป็นการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนำร่องในสังกัด สพม.22 เช่นโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ จ.นครพนม โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้จัดให้มีการสอนภาษาที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารในอนาคต เมื่อไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เช่น ภาษาจีน เวียตนาม และภาษาอังกฤษ

  กิจกรรมภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล จากโรงเรียนต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครู และบุคลาการทางการศึกษาที่มาร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันอย่างคึกคัก

จำนวนคนอ่าน 318 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Google
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 12 คน
Number of Lastmonth 56 คน
Total 11,156 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่