ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
บรรยากาศการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร คึกคัก

วันที่ 28 ส.ค. 2554 )

บรรยากาศการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร แทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากครบ 4 ปี เป็นไปอย่างคึกคัก และไม่รายงานการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง

      วันนี้ ( 28 ส.ค. 54 ) ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจากที่นายสัมฤทธิ์ จ โภคสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมุกดาหาร คนล่าสุด อยู่ครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองมุกดาหร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดกำหนด ให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 ซึ่งในการเลือกตั้งดังกล่าวมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 4 คนได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายพินิจ เจริญสุข ผู้สมัครหมายเลข 2 นายไตยเรศ กุลตังวัฒนา ผู้สมัครหมายเลข 3 นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ และผู้สมัครหมายเลข 4 นายฉลาด ทุ่นศิริ

     สำหรับบรรยากาศของการเลือกตั้ง ในช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ออกไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้า หลังเปิดหีบในเวลา 08.00 น. ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ เช่น ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 28 โรงจอดรถ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ได้มีประชาชน เข้าแถวเพื่อใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ต้องแบ่ง เจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ชุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาใช้สิทธิ์ ซึ่งก็เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ส่วนหน่วยเลือกตั้งอื่น ๆ ก็ปรากฏว่ามีประชาชน ออกมาใช้สิทธิ์คึกคักเช่นกัน จนกระทั่งถึงช่วงสาย ๆ จึงทยอยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเรื่อย ๆ จนถึงก่อนปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 15.00 น.

      นายถาวรคูณ คำตา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไร เพราะผู้สมัครแต่ละคนล้วนรู้จักกันดี เหมือนฉันญาติมิตร มีการแข่งขันตามกติกา ของ กกต.กำหนด และมีมีการรายงานการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง แต่อย่างใด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ส่วนการนับคะแนน หลังปิดหีบ ที่หน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 36 หน่วย และนำผลคะแนน มารวมกันที่ศูนย์การเลือกตั้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เกิน 20.00 น.

จำนวนคนอ่าน 591 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์