ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดของดีโอทอปจังหวัดมุกดาหารปี 2559

วันที่ 27 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 457 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดของดีโอทอป ร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ ที่ชนะเลิศการประกวด ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2559

          วันนี้( 27 ม.ค.59) ที่ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและกรมการจังหวัดประจำเดือน มกราคม 2559 ซึ่งก่อนการประชุม นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบรางวัล ผู้ชนะการประกวดของดีโอทอป ร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ ที่ชนะเลิศการประกวด ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 8 - 16 มกราคม 2559 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าประกวดทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

              ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสำหรับ งานไว จากอำเภอหนองสูง รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางบุญชวน อาจวิชัย อำเภอหนองสูง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสุขสว่าง กลางประพันธ์ อำเภอหนองสูง ประเภทผ้าหมักโคลน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสนใจ แสนสุข จากอำเภอหนองสูงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางนีสุวงศ์ อาจวิชัย จากอำเภอหนองสูงลอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางพรสวรรค์ อาจวิชัย จากอำเภอหนองสูง ประเภทเสื้อเย็บมือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางไค ผายประพันธ์ อำเภอคำชะอี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางลออ อาจวิชัย อำเภอเมืองมุกดาหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางเจตปรียา ใจตรง จากอำเภอคำชะอี ประเภทตะกร้าพลาสติก รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางเสนอ อามาตมนตรี จากอำเภอนิคมคำสร้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสำราญ ห้วยทราย จากอำเภอนิคมคำสร้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางบุษราพร วังคะฮาต จากอำเภอนิคมคำสร้อย

           ส่วนการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการในการออกร้านกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2559 รางวัลชนะเลิศได้แก่ ร้านนิทรรศการอำเภอเมืองมุกดาหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ร้านนิทรรศการอำเภอดอนตาลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ร้านนิทรรศการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารโดยได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท 5,000 บาทและ 3,000 บาทตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการประกวดและจัดนิทรรศการต่อไป

จำนวนคนอ่าน 458 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 23 คน
Number of Lastmonth 319 คน
Total 42,075 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์