ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
พสกนิกรจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่าวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ต.ค. 2556 )
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

พสกนิกรจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันปิยมหาราช” พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัด
       วันนี้ (23 ต.ค.) เวลา 08.49 น. นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคำสดุดีถวายพระเกียรติต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันอภิลักขิตสมัย คล้ายวันเสด็จสวรรคต หรือวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัด

       นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2411 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 สิริพระชนมพรรษาได้ 57 พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงปกครองสยามประเทศ 42 ปีเศษ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมาก เช่นทรงปรับปรุงระบบการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา เศรษฐกิจ กฎหมายและศาล ทรงปฎิรูปสังคมให้เป็นระเบียบด้วยการเลิกทาส เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศตาง ๆ เพื่อทรงนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรี กับมหาประเทศทั้งหหลหาย ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถดำรงอธิปไตยได้อย่างมั่นคงสืบมา

     จากพระราชกรณียะกิจของพระองค์ดังกล่าว ได้สร้างความผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์ถ้วนหน้า ชาวไทยทั้งมวลจึงได้พร้อมใจกันขนานนามของพระองค์ว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ "พระพุทธเจ้าหลวง” และในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เวียนมาบรรจบ เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้พร้อมใจกันพวงมาลาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทย ด้วยพระสติปัญญาอันเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการสูญเสียเอกราชแก่ชาติมหาอำนาจทางยุโรป และทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศจนเจริญมาถึงทุกวันนี้

จำนวนคนอ่าน 405 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 17 คน
Number of Yesterday 9 คน
Number of Lastmonth 369 คน
Total 36,794 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์