ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

วันที่ 26 ธ.ค. 2557 )
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2557

             วันนี้( 26 ธ.ค.57) นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2557 และการเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในใช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ของภาคีเครือข่าย ตามโครงการรณรงค์ว่า มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน ณ บริเวณจุดตรวจโคกสุวรรณ อำเภอเมืองมุกดาหาร ก่อนเดินรณรงค์ไปตามถนนภายในชุมชนโคกสุวรรณและถนนภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

              ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ลดปัญหาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาหรือน้อยที่สุด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี ถึงมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ

             นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดมุกดาหาร เกิดอุบัติเหตุ 37 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 37 คนเสียชีวิต 3 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนประเภทถนนที่เกิดเป็นถนนทางหลวงแผ่นดิน และถนนในหมู่บ้าน เวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเวลา 16.00 ถึง 20.00 น. และช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 20-40 ปี และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตน้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย นอกจากการดำเนินการตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร และมาตรการเสริมอีก 4 มาตรการคือแซงในที่ขับขัน ขับรถย้อนสอน ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยตั้งจุดตรวจจุดสกัด ถนนสายหลักและถนนสายรองทั้งจังหวัดจำนวน 98 จุดแล้ว ยังได้บูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายดำเนินการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน พาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

             ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น ทั้งนี้โดยมีการตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการปฎิบัติงาน เพื่อปรับปรุงกลยุทธในการปฏิบัติงานให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศการปีใหม่ 2558 ดียิ่งขึ้น มีอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต น้อยที่สุด

จำนวนคนอ่าน 279 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 3 คน
Number of Yesterday 13 คน
Number of Lastmonth 344 คน
Total 41,671 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์