ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
ผลการเลือกตั้ง ส.ส.มุกดาหาร อย่างไม่เป็นทางการ พรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งทั้ง 2 เขต

วันที่ 4 ก.ค. 2554 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.มุกดาหาร อย่างไม่เป็นทางการ พรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งทั้ง 2 เขต โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ นายบุญฐิน ประทุมลี ทิ้งห่างอันดับที่ 2 กว่า 30,000 คะแนน ทั้ง 2 เขต

     นายนรเชษฐ์ พิทักษ์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถึงผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 2 เขต จากการเลือกตั้งที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมาว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดอนตาล ซึ่งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,222 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,187 คน ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้

      นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ หมายเลข 1 จากพรรคเพื่อไทย ได้ 63,739 คะแนน นายสมยศ มุกสิกภัทร หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้ 256 คะแนน นางนวลอนงค์ เกสร หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 1,756 คะแนน นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย ได้ 21,218 คะแนน นางสาววิจิตรา มีทรัพย์ หมายเลข 18 พรรคเพื่อฟ้าดิน ได้ 46 คะแนน นายก้าว บุรวงศ์ หมายเลข 22 พรรคเสรีนิยม ได้ 22 คะแนน

      เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอคำชะอี อำเภอ หนองสูง อำเภอดงหลวง และบางส่วนของอำเภอเมืองมุกดาหาร คือตำบลนาโสก ตำบลดงมอง และตำบลผึ่งแดด โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 7 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,680 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,767 คน ผลการเลือกตั้ง นายบุญฐิน ประทุมลี หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้ 62,124 คะแนน นายวิทยา บุตรดีวงศ์ หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้ 21,704 คะแนน นายธนรัตน์ จูมแพง หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ได้ 2,117 คะแนน นางยุภาพร คล่องแคล่ว หมายเลข 14 พรรคกิจสังคม ได้ 441 คะแนน นายมนต์สิทธิ์คำสร้อย แก้วศรีนวล หมายเลข 21 พรรคชาติพัฒนาได้ 911 คะแนน นายสมศักดิ์ นนคนหมั่น หมายเลข 22 พรรคเสรีนิยม ได้ 67 คะแนน นายสัญญา ด่านวันดี หมายเลข 34 พรรคความหวังใหม่ได้ 303 คะแนน

      ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งจังหวัด จำนวน 246,680 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 185,954 คนคิดเป็นร้อยละ 75.31 บัตรเสีย จำนวน 7,613 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.09 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,610 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.94

จำนวนคนอ่าน 904 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 13 คน
Number of Lastmonth 345 คน
Total 41,672 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์