ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัดวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี2557

วันที่ 27 ธ.ค. 2556 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2557 งานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 9-17 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

        นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันรับมอบสิ่งของบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของตามศรัทธา จากส่วนราชการทั้ง 7 อำเภอ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณภายในสนามด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อย่างคึกคัก        

         นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จะจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดมุกดาหาร ภายในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2557 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ในการนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ประสบสาธาธารณภัย หรือช่วยเหลือสาธารณกุศล ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยส่วนราชการ เอกชน ประชาชน ห้างร้านหรือผู้ประกอบกิจกากรต่าง ๆ ที่ประสงคืจะบริจาคเงินทรัพย์สิ่งของ ในการนำไปออกรางวัลร้านนาวากาชาด ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหารระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2557 บริจาคได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัด จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  สำนักงานจังหวัดศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองจังหวัด จนถึงวันจัดงาน ….

จำนวนคนอ่าน 222 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 181 คน
Total 38,398 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์