ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารกำหนดจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2557

วันที่ 22 พ.ย. 2556 )
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารกำหนดจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2557

       ( 22 พ.ย.56) นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ช่วยเหลือสาธารณกุศล และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ส่วนราชการเข้าไปให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึง นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและชนเผ่าซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 8 ชนเผ่า ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการประชุมคณะกรรมฝ่ายต่าง ๆ รวม 9 ฝ่าย ตามคำสั่งของจังหวัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการจัดงาน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรม การจัดนิทรรศการ ของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้าOTOP ของจังหวัด การออกร้านนาวากาชาด การประกวดธิดากาชาด และการเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ที่สำคัญมีการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งในปีนี้มีการจัดกิจกรมต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมงาน จับจ่ายสินค้าราคาประหยัด ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของชุมชน และร่วมทำกุศลกับร้านนาวากาชาด ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2557 บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2557

จำนวนคนอ่าน 235 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 9 คน
Number of Yesterday 20 คน
Number of Lastmonth 352 คน
Total 36,777 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์