ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวรับสมัครงาน
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนงานเพื่อคัดเลือกส่งไปทำงานภาคการเกษตรที่ ประเทศอิสราเอล

วันที่ 6 ส.ค. 2556 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว
 

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนงานเพื่อคัดเลือกส่งไปทำงานภาคการเกษตรที่ ประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน ครั้งที่ 4 ปี 2556 โดยผู้สมัครต้องเป็นเพศชายอายุ ระหว่างวันที่ 23-39 ปี พ้นภาระการเกณฑ์ทหารไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดา พำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล หรือเคยไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล มีประสบการณ์ทำงานภาคเกษตร สุขภาพร่างกายแข็ง และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ประเทศอิสราเอลกำหนด ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีและอาจต่ออายุได้นานถึง 5 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ตามกฎหมายของประเทศอิสราเอล เงินเดือนขั้นต่ำ ประมาณ 34,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

       ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหารแรงงานไปทำงานต่างประเทศ กรมการจัดหางานชั้น 1 อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในกระทรวงแรงงาน หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1-9 สิงหาคม 2556 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร.0-4261-3037-8 ในวันเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 369 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 181 คน
Total 38,398 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์