ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร ประกาศสรรหาคณะกรรมการสรรหา ปปจ.มุกดาหาร

วันที่ 5 ก.ค. 2556 )

    นางสาวนุชนารถ ด้วงสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดมุกดาหาร หรือ ปปช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานปปช.ประจำจังหวัด และภายในระยะเวลา 2 ปี สำนักงานปปช.จังหวัดจะต้องทำการสรรหา บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือ ปปจ ในการนี้สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อทำการสรรหา บุคคลภายในจังหวัดจากกลุ่มองค์กรต่างๆ 9 สาขา เพื่อมาร่วมสรรหาปปจ.มุกดาหาร ได้แก่ สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมด้านการศึกษา สภาทนายความหรือผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สมาคมพนักงานรัฐวิสหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน สภาหอการค้าจังหวัด หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือชมรมธนาคารพาณิชย์ กลุ่มอาสาสมัคร มูลนิธิ องค์กรเกษตรกร องค์กรเอกชน สมาคมสื่อมวลชน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด โดยทั้งนี้ จะมีการประกาศรับผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาปปจ.มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 และจะเปิดรับลงทะเบียน ในวันที่ 1-9 สิงหาคมนี้ 
    ผอ.ปปช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการปปจ.ประจำจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาในครั้งนี้ จะมีหน้าที่ในการทำงาน ด้านการป้องกันการทุจริตในระดับจังหวัด เช่น การรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือร่ำรวยผิดปกติ รับยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้นถือเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะมาร่วมคัดสรรคนดีเข้าไปทำงานในคณะกรรมการปปจ.ประจำจังหวัดต่อไป
จำนวนคนอ่าน 272 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Google
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 16 คน
Number of Yesterday 16 คน
Number of Lastmonth 405 คน
Total 34,981 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่