ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
มุกดาหารปลูกต้นไม้ 2,000 ต้นตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีฯปี2556

วันที่ 3 ก.ค. 2556 )
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารปลูกป่า ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินีฯ จำนวน 2,000 ต้น ในที่ว่างเปล่า วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จำนวน 10 ไร่ เพื่อเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีในปี 2555

    (3 ก.ค.56) เวลา 15.00 น. นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกับวัดป่าวิเวกวัฒนาราม องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอีจัดขึ้นในที่ว่างเปล่า ณ บริเวณวัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

     นายสมัคร ดอนนาปี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กล้าไม้ที่ปลูก ได้แก้ไม้แดง พะยูง ประดู่ มะค่าโมง รวมจำนวน 2,000 กล้า ในพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป็นพื้นที่ต้นน้ำรวมประมาณ 10 ไร่ โดยมีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน กลุ่มพลังมวลชนและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ประมาณ 500 คน

     ในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้น้อมเกล้าฯถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 และปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รู้จักคุณและโทษของการตัดไม้ทำลายป่า โดยให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยรัฐบาลมอบหมายให้ กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสเฉลิมพระชานมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ด้วยการจัดให้มีโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี มีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555- 2559 พร้อมกับให้จังหวัดดำเนินการตามโครงการดังกล่าวทุกจังหวัด

     ดังนั้นจึงขอให้ประชาชน และทุกภาคส่วนที่ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ ตามโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีฯ ในครั้งนี้ ได้หมั่นแวะเวียนมาดูแล รักษา ให้ต้นไม้ที่ปลูกได้เจริญงอกงาม และป้องกันไม่ให้ใครบุกรุกหรือทำลาย หรือให้ต้นไม้ที่ปลูกกลับมีสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติและบรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งอย่างสมดุลและยั่งยืน ต่อไป

จำนวนคนอ่าน 509 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 181 คน
Total 38,398 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์