ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
กศน.มุกดาหารร่วมกับเครือข่ายตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาเสริมความรู้ด้านภาษาแก่กลุ่มสตรี

วันที่ 7 มิ.ย. 2556 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

กศน.มุกดาหารทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานพัฒนาชุมชนและเครือข่ายทั้ง 7 อำเภอ ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษ ภาษาเวียดนาม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558

     เมื่อวันที่ (6 มิ.ย.56) ที่ห้องประชุมโรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ศูนย์อาเซียนศึกษา ระหว่าง กศน.มุกดาหาร กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และเครือข่ายพัฒนาสตรีจังหวัด ต่าง ๆ ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูล และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม รวมถึงเป็นแหล่งสืบค้นเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการท่องเที่ยว ในกลุ่มประเทศอาเซียน

      นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ศูนย์อาเซียนศึกษา จังหวัดมุกดาหาร จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านภาษา ให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวประเทศอาเซียน ภายหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านในการเข้า-ออก กับประเทศอาเซียน เช่น ลาว เวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะมีการหลั่งไหลของแรงงาน นักท่องเที่ยว และการค้ามากขึ้น ทั้งนี้การดำเนินการของศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.และเครือข่าย จะมีการขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่อง ทั้งการจัดการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม ซึ่งนอกจากเป็นการเตรียมสตรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังเป็นการเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

จำนวนคนอ่าน 313 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 12 คน
Number of Yesterday 22 คน
Number of Lastmonth 387 คน
Total 37,787 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์