ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหารประชุมผู้บริหารเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสานครั้งที่ ๖๓

วันที่ 31 พ.ค. 2556 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

สพป.มุกดาหารประชุมผู้บริหารเตรียมพร้อม การเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๓ และมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีคะแนนผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉลี่ยสูงสุด ๑๐ อันดับแรก

     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการร่วมกันกับสถานศึกษาในสังกัด อาทิเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๓ ร่วมกับจังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

      ก่อนการประชุม ผอ.สพป.มุกดาหาร ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีคะแนนผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เฉลี่ยสูงสุด ๑๐ อันดับ คะแนนผลสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉลี่ยสูงสุด ๑๐ อันดับ แรก มอบประกาศเกียรติคุณให้สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน ๒๓ แห่ง นอกจากนี้ สพป.มุกดาหารนี้ยังได้มอบเงินสมทบ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมสร้างบ้านปันน้ำใจอำเภอคำชะอี ตามโครงการสร้างบ้านปันน้ำใจให้แก่นักเรียนที่ยากจนขาดแคลน ทุก ๆ อำเภอ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายผาซานศึกษาพัฒน์ และเครือข่ายพลังคำชะอี มอบเงินสมทบจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทด้วย

      สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ที่มีคะแนนผลสอบ O-NET สูงสุด เรียงตามลำดับดังนี้ บ้านโนนเกษม บ้านวังนอง บ้านนาสะโน บ้านหลุบบึ้ง บ้านโพนสว่าง บ้านแวง บ้านคำผักหนอกสงเปือย บ้านหนองแวงใหญ่ บ้านหว้านใหญ่ ชุมชนบ้านม่วงไข่ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลสอบ O-NET สูงสุด เรียงตามลำดับดังนี้ โรงเรียน บ้านเหล่าหมี บ้านหนองเอี่ยนดง ฯ บ้านโคกหนองหล่ม บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ บ้านกุดโง้ง บ้านห้วยตาเปอะ บ้านขามป้อม สมเด็จกระศรีฯ บ้านงิ้ว บ้านป่าเตย

จำนวนคนอ่าน 430 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 12 คน
Number of Lastmonth 247 คน
Total 38,464 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์