ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหาร เพื่อการพัฒนา

วันที่ 25 เม.ย. 2556 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาบุคลลิกภาพผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

     เช้านี้ เวลา 10.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากร(เครื่อข่าย)เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ภายใต้กิจกรรมยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน)หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหาร ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น 2 วันระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2556

    ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงความสำคัญ และบุคลิกภาพที่ดีของการเป็นผู้บริหารและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้นำองค์กรที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีผู้บริหารส่วนราชการ สถานประกอบกิจการ สมาคม ชมรม เข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน 60 คน

จำนวนคนอ่าน 214 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 5 คน
Number of Yesterday 25 คน
Number of Lastmonth 324 คน
Total 41,187 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์