ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ปี 2556

วันที่ 3 เม.ย. 2556 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” จังหวัดมุกดาหาร ปี 2556

     วันนี้ (3 เม.ย. 56) ณ ห้องกระดุมเงิน กระดุมทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเตล นายสกลสฤษฏิ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” จังหวัดมุกดาหาร ปี 2556 ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลของทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

  การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนในปี 2556 ซึ่งจะทำให้เกิดการดำเนินงานอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยในการประชุมมีการสรุปสภาพการณ์และการควบคุมปัญหาด้านสาธารณสุขต่างๆที่น่าเป็นห่วงในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ การระบาดของโรคไข้เลือดออก การควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การกำจัดพยาธิใบไม้และลดมะเร็งท่อน้ำดี การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน

   จังหวัดมุกดาหารได้กำหนดให้มีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนทั้งระดับอำเภอและตำบล โดยวัดความสำเร็จของการดำเนินงานจาก การมีการนำองค์ที่ดี การมีระบบข้อมูลและระบาดวิทยาที่ดี การมีระบบแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อที่ดี การมีการวางแผนและกำกับติดตามที่ดี การมีส่วนร่วมที่ดี การมีกระบวนการปฏิบัติที่ดี และการมีผลสำเร็จที่ดีในการป้องกันควบคุมโรค

        หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อน โดยมีนายสกลสฤษฏิ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ร่วมลงนามบันทึก ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลของทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการตกลงร่วมกันในการดำเนินงานพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข ให้จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่สามารถป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

จำนวนคนอ่าน 221 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Google
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 181 คน
Total 38,398 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่