ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารให้บริการจัดหางาจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้

วันที่ 20 ก.พ. 2556 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารให้บริการจัดหางาจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่โรงเรียนบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ ซึ่งมีตำแหน่งงนว่างทั้งในจังหวัดต่างจังหวัด และรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ

       นายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากกการที่จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ ในส่วนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดหน่วยให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ออกไปให้บริการประชาชนดังกล่าว ซึ่งทั้งตำแหน่งงานว่าง ในจังหวัดมุกดาหาร ต่างจังหวัด จำนวนหลายอัตรา รวมถึงการรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ เช่นที่ประเทศเกาหลี ซึ่งประกอบด้วยงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและปศุสัตว์ งานด้านประมง งานก่อสร้าง งานบริการ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์

        ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวอาชีพ การส่งเสริมประกอบอาชีพ การเผยแพร่อาชีพอิสระ จึงขอเชิญชวนประชาชน คนหางาน หรือผู้สนใจที่มีความประสงค์จะหางานทำ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางทรายน้อย หรือใกล้เคียง สามารถไปใช้บริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ผู้สนใจสอบถามรายละเลียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 โทร. 0-4261-3037

จำนวนคนอ่าน 411 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 22 คน
Number of Yesterday 25 คน
Number of Lastmonth 341 คน
Total 37,741 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์