ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน SML ที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 18 ก.พ. 2556 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ชุมชน แก่ผู้แทนกองทุน ทั้ง 560หมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร โดยหวังให้การพัฒนากองทุนฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน

     วันนี้ ( 18 ก.พ.56) ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา8 ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง แนวทางการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนแก่ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 560 หมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รวมกว่า 1,000 คน โดยมีนายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม นายสาธิต อ้วนทองดี หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ได้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ในลักษณะช่วยกันคิด ช่วยกันบริหารและร่วมดำเนินการ โดยผ่านกองทุนหมู่บ้าน ชุมชน หรือ SME ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง แนวทางการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน ให้กับผู้แทนผู้แทนกองทุนหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ในจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้โดยได้เชิญ นายนธี ขริบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มาเป็นวิทยากร และบรรยายพิเศษในเรื่องดังกล่าว

     สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีหมู่บ้านดำเนินงานตามโครงการ SME จำนวน 560 หมู่บ้าน ชุมชน แยกเป็นหมู่บ้าน 526 หมู่บ้าน ชุมชน 34 ชุมชน ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการฯ จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแล้วจำนวน 144 หมู่บ้าน และคงเหลือยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 416 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล

จำนวนคนอ่าน 783 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 16 คน
Number of Yesterday 10 คน
Number of Lastmonth 269 คน
Total 38,486 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์