ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหารก่อนปฏิบัติหน้าที่วันแรก

วันที่ 21 พ.ย. 2555 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคนใหม่ พร้อม ภริยา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารวันแรก

    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07.09 น. นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ ภริยา เดินสาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมุกดาหาร หลังได้เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยเริ่มที่ศาลหลักเมืองมุกดาหาร ศาลเจ้าฟ้ามุงเมือง,ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง,เข้าสักการะพระเจ้าองค์หลวงที่วัดศรีมงคลใต้,พระพุทธสิงห์สอง วัดศรีบุญเรือง , พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหารที่หอแก้วมุกดาหาร จากนั้นได้เดินทางมาที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด โดยประกอบพิธีคล้องมาลัยกร จุดธูปเทียนคาราวะ ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อเริ่มทำงานในวันแรก หลังจาก คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

     สำหรับ นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 32 และนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 34 การทำงาน เริ่มจาก การเป็นปลัดอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี 2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2551 และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในปี 2555 จนล่าสุด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คนปัจจุบัน

จำนวนคนอ่าน 217 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 16 คน
Number of Yesterday 16 คน
Number of Lastmonth 405 คน
Total 34,981 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์