ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
คณะทำงานพานิชยกรรม และอุตสาหกรรมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษา การนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 2 มิ.ย. 2554 )
สภาที่ปรึกษา ศก.แห่งชาติ

คณะทำงานพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษา การนำเข้า-ส่งออกสินค้าและการลงทุน จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ ไปประมวลกับชายแดนอื่น ๆ ในการวางแผน ส่งเสริมและพัฒนา ในด้านการส่งออก – นำเข้าสินค้า จังหวัดชายแดนให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 นายชวลิต นิ่มลออ ประธานคณะทำงานพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรร สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ การนำเข้าและส่งออกสินค้าในปัจจุบันและอนาคต ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยได้เข้าพบ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ด่านศุลกากรจังหวัด และผู้ประกอบการโลจิสติก จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง การนำเข้าและส่งออกสินค้าในปัจจุบันและอนาคต ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ ไปประมวลกับจังหวัดชายแดนอื่น ๆ ในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน การนำเข้า ส่งออก ของจังหวัดชายแดน ให้ดียิ่งขึ้น

      โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน ประตูตะวันออกสู่อินโดจีน มีประชากรประมาณ 3.4 แสนคน ผลผลิตมวลรวมจังหวัด หรือ GPP 41,450 บาท ร้อยละ 13.33 เป็น GPP ด้านอุตสาหกรรม หลังจากมีสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 2 มีการส่งออก และนำเข้าสินค้า ผ่านจังหวัดมุกดาหาร มีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี ซึ่งสินค้า ส่งออกที่ สำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าประเภทอิเลคทรอนิคส์ น้ำมันเชื้อเพลิง และ อุปโภคบริโภค ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ 3 อันดับแรกคือ แร่ทองแดงบริสุทธิ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และสินค้าประเภทอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้า ไม่ต่ำกว่าปีละ 20,000 ล้านบาท

      และปัจจุบันจังหวัดมุกดาหาร ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานแปรรูป ยางพารา ประเภทยางแท่ง และยางผสม จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวงศ์บัณฑิต จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี ในนามบริษัทเอ็นเทคโนโพลิเมอร์ จำกัด ปริมาณการลงทุน 1,200 ล้านบาท กำลังผลิต 80,000 ตันต่อปี กลุ่มศรีตรัง ในนาม บริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดัก จำกัด ปริมาณการลงทุน 360 ล้านบาท กำลังผลิต 180,000 ตันต่อปี และกลุ่มเซาธ์แลนด์ จากจังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างหาพื้นที่เหมาะสม เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม หากมีการตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่ และนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรอื่น ๆ ที่ลงทุนในจังหวัดมุกดาหาร ทำให้เงินลงทุนของอุตสาหกรรมโรงงานสะสมเติบโตตั้งแต่ปี 2551 จาก 3,424 เป็น 4,830 และเป็น 6,623 ล้านบาทในปัจจุบัน หรือเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ ในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมโรงงาน รองจากจังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น และคาดว่าจะเติบโตต่อไป เมื่อจังหวัดมุกดาหาร เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในอนาคต

จำนวนคนอ่าน 410 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 39 คน
Total 11,033 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์