ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร จัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

วันที่ 21 ก.ย. 2555 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว


สพป.มุกดาหาร จัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 ภายใต้ชื่องาน "เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูร่วมงานคับคั่ง

     วันนี้ (21 ก.ย.55) ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จัด งานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2555 เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และกลุ่มเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่รีไทร์ รวมจำนวน 85 คน ภายใต้ชื่องาน "เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา โดยมีนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหารกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว 

     ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 85คน หลังจากการทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อุทิศกำลังกายกำลังใจ ในการให้ความรู้ อบรม สั่งสอนลูกศิษย์ เพื่อเป็นคนดีของสังคมประเทศชาติ จนเกษียณอายุราชการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตอย่างคับคั่ง ในงานได้จัดให้พิธีบายศรีสู่ขวัญ - การกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิต - มอบของที่ระลึกผู้เกษียณ - และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
จำนวนคนอ่าน 573 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 181 คน
Total 38,398 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์