ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
กศน.มุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาวิชาการ สืบสาน งาน กศน. 8 กันยายน 2555

วันที่ 25 ส.ค. 2555 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

กศน.มุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาวิชาการ สืบสาน งาน กศน. 8 กันยายน 2555 เน้นการให้บริการเชิงรุก ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาวิชาการ สืบสาน งาน กศน. 8 กันยายน 2555 ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร (กศน.) จัดขึ้น เนื่องในวันที่ระลึกแห่งการเรียนรู้หนังสือสากลวันที่ 8 กันยายน ของทุกปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย อาสาสมัคร กศน. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา และครู กศน จำนวน 256 คนเข้าร่วม พร้อมกันนี้ได้มอบ เกียรติบัตร ให้แก่ภาคีเครือข่าย กศน. อาสาสมัคร กศน. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ที่ได้ร่วมรณรงส่งเสริมกิจกรรม กศน.

   นางนลินี ศรีสารคาม จันตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.มุกดาหาร กล่าวว่า สำนักงาน กศน.มุกดาหาร มีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน ประกอบกับ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน และกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาความสามารด้านการอ่าน และรู้หนังสือ ขณะเดียวกันให้เพิ่มแหล่งการอ่านครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง และสร้างภาคีเครือข่ายปลูกฝังการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนทุกรูปแบบ และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 สำนักงาน กศน.มุกดาหาร จึงได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการ สืบสาน งาน กศน. 8 กันยายน 2555 โดยเน้นการให้บริการเชิงรุก ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม และการปลูกฝังลักษณะนิสัยเพิ่มพูนความรู้ ให้ประชาชน ในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการอ่านหนังสือมากขึ้น

จำนวนคนอ่าน 513 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 181 คน
Total 38,398 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์