ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวรับสมัครงาน
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 65 ประจำปี 2555 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านเกิด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2555

วันที่ 28 พ.ค. 2555 )

   กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 65 ประจำปี 2555 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านเกิด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2555 โดยจะมีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบสัมภาษณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 บูรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเทศบาลเมือง ผู้สมัรต้องแนบหลักฐานใบสมัครคัดเลือก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.choomchon.cdd.go.th ระหว่าง รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5x 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาวุฒิการศึกษา ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสำคัญทหากองเกิน พร้อมรับรองสำเนา ทั้งนี้ให้เอกสารฉบับจริงไปแสดงด้วย และขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองวันที่ 15-31 พ.ค.55
จำนวนคนอ่าน 764 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Google
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 3 คน
Number of Yesterday 67 คน
Number of Lastmonth 782 คน
Total 22,972 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่