ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
สำนักงานปศุสัตว์มุกดาหาร จัดงาน ๗ ทศวรรษ กรมปศุสัตว์พัฒนาโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน

วันที่ 22 มี.ค. 2555 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

สำนักงานปศุสัตว์มุกดาหาร จัดงาน ๗ ทศวรรษ กรมปศุสัตว์พัฒนาโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน โคขุนมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้ำโขง วันที่ 4-5 เมษายน 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อผลักดันให้พื้นที่ทุกจังหวัด สังกัดสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๔ จำนวน 11 จังหวัด เป็นแหล่งผลิตโคเนื้อโคขุนของประเทศไทยพร้อมกับประชาสัมพันธ์ โคขุนหนองสูงมุกดาหารให้รู้จักแพร่หลาย

     โดยนายสัตว์แพทย์ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วยการจัดอบรม และเสวนา เรื่อง พัฒนาพื้นที่ปศุสัตว์ภาค 4 เป็นแหล่งผลิตโคเนื้อสู่อาเชี่ยนได้อย่างไร วันที่ 4 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โดยจะมีเกษตรผู้เลียงโคเนื้อขุน 11 จังหวัด ในเขตพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 4 เข้าร่วมเสวนา ประมาณ 300 คน ควบคู่ไปกับการเยี่ยมชมนิทรรศการการผลิตโคขุนมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้ำโขง การประกวดโคขุนนวัตกรรมลุ่มน้ำโขง ณ บริเวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร    

     ส่วนวันที่ 5 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน นอกจากพิธีเปิดงานในช่วงเช้า โดยอธิบดีกรมประศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดให้มีการลงนาม MOU ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับจังหวัดมุกดาหาร และสหกรณ์การเกษตรหนองสูง ในการผลิตเนื้อโคขุนที่ได้คุณภาพ เพื่อการจำหน่ายในประเทศและการส่งออก การประกวดแม่โคสวยลูกงามที่เกิดจากการผสมเทียม การประกวดโครุ่น 12-18 เดือน สายเลือดผสมพันธ์ ชาโลเลย์ การแข่งขันกินเนื้อโคขุน การประกวดล้มโค การประมูลซื้อขายโคขุนที่ชนะการประกวด พร้อมการแสดงดนตรี

      ส่วนกลางคืนมีการประกวดธิดาโคบาล พร้อมฉายวีดิทัศน์ สายน้ำการผลิตโคขุนมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้ำโขง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จึงเชิญชวนเกษตรกร ประชาชน ร่วมชมงาน หรือเข้าประกวดธิดาโคบาลในวันดังกล่าว โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาโดยสมัครได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 เมษายน 2555

จำนวนคนอ่าน 618 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 1 คน
Number of Lastmonth 38 คน
Total 11,091 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์