ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานระดับนักเรียน

วันที่ 18 ม.ค. 2555 )
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานระดับนักเรียน ในงานกาชาดและงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2555 โดยได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

    ( 18 ม.ค.55 ) ที่เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยีพลังงานระดับนักเรียน นักศึกษา การประกวดวาดภาพ ระดับ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น ในงานกาชาดและงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด มีพลังงานมีความสุข เพื่อให้เยาวชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงาน รู้จักเทคโนโลยีพลังงาน ที่จะนำไปใช้อย่างเหมาะสมและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สำหรับผลการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานระดับนักเรียน นักศึกษา ปรากฏว่า ชนะเลิศเป็นผลงานของนักเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ซึ่งประกอบด้วยนายวินิจ วรวงค์ นางสาว ธนพล จันทร์โคตร และนายกฤษฎา ทัศมี จากผลงาน เครื่องนวดข้าวเท้าปั่นจากวัสดุเหลือใช้ โดยได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     รองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นนักเรียน จากโรงเรียนมุกดาหาร จากผลงานเครื่องผลิตออกซิเจนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักเรียน จากโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ จากผลงานเตาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนผลการประกวดแข่งขันวาดภาพ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 1,000 บาทได้แก่ เด็กหญิง วาริสา ลอดโคกสูง และเด็กชาย กิคติศักดิ์ จากโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร       ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศได้แก่ น.ส.เสาวลักษณ์ ทะนา โรงเรียนตำป่าหลายสรรพวิทย์

จำนวนคนอ่าน 751 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 2 คน
Number of Lastmonth 44 คน
Total 11,038 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์