ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
บุคลากรของเรา
อ่านทั้งหมด
Hilight today ข่าวเด่นประจำวัน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดมหาสารคาม ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำชี คาดว่ามวลน้ำที่มาจากจังหวัดชัยภูมิ จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 3 เมตร และในพื้นที่นาข้าวในที่ลุ่มต้นข้าวจะยืดรวงหนีน้ำได้ทันก่อนถึงช่วงกา (03/10/2559) ระดับน้ำในแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม มีระดับสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกในพื้นที่และน้ำที่มาจากจังหวัดชัยภูมิ เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง ต้องเร่งระบายน้ำ โดยแขวนประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน และเร่งกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ (03/10/2559)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พบปะส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำมั่นจะทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ชาวจังหวัดมหาสารคาม และเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลพร้อมกันทุกภาคส่วน เพื่อจังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองน่าอยู่ (02/10/2559) พายุฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ไม่มากเท่าที่ควร สภาพน้ำในลำนำชียังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางรักษาระดับน้ำกักเก็บให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ โดยกักเก็บไว้ร้อยละ 90 ของความจุ (15/09/2559)
ฝายวังยาง มหาสารคามเร่งพร่องน้ำออกเตรียมรับน้ำใหม่ เพื่อเตรียมรับน้ำฝนที่จะตกลงมาและน้ำเหนือจากจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ (14/09/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวทันเหตุการณ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมเกษตรกรอำเภอนาเชือก เปลี่ยนการทำนาในพื้นที่ไม่เหมาะสมหันมาปลูกอ้อย เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร (09/06/2559) ชาวมหาสารคามแห่ซื้อเสื้อสีเหลือง ตราสัญลักษณ์ “ครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (09/06/2559)
กระทรวงการคลัง มีแนวคิดจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยนำเงินจากบริษัทประกันภัยมาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (14/09/2558) จ.มหาสารคาม จัดประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด เพื่อค้นหาตัวแทนภาค เน้นความเข็มแข้ง สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด (14/09/2558)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผย ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นปกติแล้ว และมั่นใจว่า จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ (14/09/2558)
อ่านทั้งหมด     
 
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
ไม่มีข้อความเยี่ยมชม
 
 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/main.php
http://www.parliament.go.th/
link_praliament 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทร 043 711539  043 722418  email:radioam531fm106@gmail.com