« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 281 คน
Total 11,832 คน
Hilight today ข่าวเด่นประจำวัน
  จังหวัดมหาสารคามประชุมเชิงปฎิบัคิการ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ (28/11/2557)
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลังอบรมสร้างเครือข่ายและหาแนวร่วมในการป้องปรามการเงินนอกระบบในจังหวัดมหาสารคาม (27/11/2557)
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามสั่งการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (18/11/2557)
วัดบ้านเมืองคู่ทอดผ้าป่าสามัคคีไถ่ชีวิตโคกระบือ (18/11/2557)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือ (18/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวทีมข่าว สวท.มหาสารคาม
มหาสารคามมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ ๓๐-๖๐ ของพื้นที่ (22/08/2556)
ชาวมหาสารคามร่วมบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช ผู้ก่อตั้งเมืองมหาสารคาม (22/08/2556)
ก.ธ.จ.มหาสารคาม เตรียมลงพื้นที่รอบสุดท้ายสอดส่องโครงการระดับจังหวัด งบปี ๒๕๕๖ (22/08/2556)
เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๖ (08/08/2556)
อีสานดรัมไลน์ ปลื้มผู้บริหาร Drum Corps International ยกให้เป็นแรงบันดาลใจจัดการแข่งขัน (08/08/2556)
อ่านทั้งหมด     
ค้นหาขั้นสูง
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

อุทยายมัจฉาโขงกุดหวาย
ประวัติของอุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย อุทยานมัจฉา ตั้งอยู่บ้านโขงกุดหวาย หมู่ที ๗ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หางจากเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางมหาสารคาม มุกดาหาร
บึงบอน
ที่ตั้ง : อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม ช่วงเวลาที่เหมาะแก่ท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี ลักษณะของสถานที่ : อยู่ที่ตำบลหัวขวาง ซึ่งอยู่ถัดจากวนอุทยานโกสัมพีไปประมาณ 100 เมตร
แก่งเลิงจาน
: แก่งเลิงจาน มีสวนสุขภาพแก่งเลิงจานที่กว้าง โล่ง ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนและการออกกำลังกาย มีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน (BanChiangHian) อยู่ที่บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง ฯ มีลักษณะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ผังเมืองเป็นรูปกลมรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ กิโลเมตร มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีคันดิน ๓ ชั้น คูน้ำ ๒ ชั้น ด้านนอกตัวเมืองโบราณมีเนินดินโบราณคดีอีก ๕ แห่ง
วนอุทยานโกสัมพี
วนอุทยานโกสัมพี (KOSUMPEE FOREST PARK) ตั้งอยู่ในเขตท้องที่เขตเทศบาลเมืองโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บริเวณ เขตวนอุทยานโกสัมพี มีเนื้อที่ ประมาณ 125 ไร่
พิพิธภัฑณ์ท้องถิ่นวัดมหาชัย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดมหาชัยเกิดจากเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ พระอริยานุวัตร เจ้าอาวาสวัดมหาชัย ได้เห็นชาวต่างชาติได้มาขอซื้อของเก่าแก่ และวัตถุโบราณจากชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน
กู่สันตรัตน์ตั้งอยู่ที่ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูน ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตร สร้างด้วยศิลาแลงเป็นศิลปะขอมแบบ บายน มีรูปลักษณะปราสาทหินที่มีปรางค์ประธานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัตมีมุขด้านหน้ายื่นไปทางทิศตะวันออก
พระพุทธมงคล และ พระพุทธมิ่งเมือง กันทรวิชัย
“กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข” จากคำขวัญที่ว่า กันทรวิชัยเมืองพระ สาเหตุเนื่องมาจากว่า อำเภอกันทรวิชัยนั้น มีพระพุทธรูปสำคัญ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยู่ 2 องค์ คือ พระพุทธมงคล และพระพุทธมิ่งเมือง
อ่านทั้งหมด     

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ถนนมหาชัยดำริห์ 
                    ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทร  043-711539 โทรสาร 043-722418