« ตุลาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
บุคลากรของเรา
การประกวดคำขวัญต่อต้านคอรัปชั่น
สวท.มหาสารคามอบรมการผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียง
อ่านทั้งหมด
Hilight today ข่าวเด่นประจำวัน
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม แจงสถานการณ์น้ำยังน่าห่วง ฝนที่ตกอ่างเก็บน้ำมีปริมาณเก็บกักเพิ่มไม่กี่แห่ง ขณะที่สถานการณ์น้ำชีต้องเฝ้าระวัง ส่วนคันดินอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานเสริมคันดินและอุดรอยรั่วได้แล้ว (08/10/2558) ชาวบ้านตำบลเกิ้ง ออกจับปลาโดยการยกยอ หลังฝนตกน้ำหลาก ทำให้มีปลาชุกชุมมากสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 300-500 บาท (08/10/2558)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคามจำกัดและกลุ่มโคเนื้อบ้านศรีสุข รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (08/10/2558) โรงพยาบาลมหาสารคามเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเก็บสำรองไว้ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ (08/10/2558)
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริการแก่นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกมนตรีเมืองมหาสารคาม ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 (08/10/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวทันเหตุการณ์
กระทรวงการคลัง มีแนวคิดจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยนำเงินจากบริษัทประกันภัยมาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (14/09/2558) จ.มหาสารคาม จัดประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด เพื่อค้นหาตัวแทนภาค เน้นความเข็มแข้ง สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด (14/09/2558)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผย ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นปกติแล้ว และมั่นใจว่า จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ (14/09/2558) การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่- สงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะ เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ลดระยะเวลาในการเดินทาง (14/09/2558)
กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานสินค้าจีไอสัปดาห์ใหม่ เน้นภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์และบันเทิงตลอดการจัดงาน (14/09/2558)
อ่านทั้งหมด     
 
http://www.senate.go.th/w3c/senate/main.php
http://www.parliament.go.th/
link_praliament 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทร 043 711539  043 722418  email:radioam531fm106@gmail.com