« เมษายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
บุคลากรของเรา
การประกวดคำขวัญต่อต้านคอรัปชั่น
สวท.มหาสารคามอบรมการผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียง
อ่านทั้งหมด
Hilight today ข่าวเด่นประจำวัน
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Young Smart Farmer (YSF)หรือเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรกรมืออาชีพ (30/03/2558) ปัจจุบัน แหล่งปลูกลิ้นจี่ในประเทศไทยไม่ได้มีเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนที่มีอากาศหนาวเย็นเหมาะแก่การปลูกเท่านั้น แต่ยังสามารถกระจายพันธุ์ไปปลูกในบริเวณอื่นในภาคอีสาน นอกจากจังหวัดเลย นครพนม หนองคาย แล้วยังมีเกษตรกรที่จังหวัดมหาสารคามที่ปลูกลิ้นจี่ประสบผลสำเร็จเ (30/03/2558)
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรอาคารเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย (30/03/2558) เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558 (30/03/2558)
ชาวบ้านโขงใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ออกหาจับปลาโดยอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อหารายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง (24/03/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวทันเหตุการณ์
จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (30/03/2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำนิสิตลงพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และพัฒนาการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง (30/03/2558)
หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 พร้อมทำการคัดเลือกประธานหอการค้าคนใหม่แทนคนเดิมที่หมดวาระ (30/03/2558) สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ส่อเค้ารุนแรง น้ำชีลดระดับเริ่มเน่าเสีย นอกจากจะส่งผลกระทบต่อน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปาแล้ว ยังกระทบต่อฝูงปลาในลำน้ำชี (26/03/2558)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม แจ้งเตือนผู้ใช้น้ำให้เตรียมภาชนะรองรับน้ำประปาไว้ใช้หากจำเป็นต้องหยุดระบบผลิต-จ่ายน้ำประปาชั่วคราว หากมวลน้ำเสียจากต้นน้ำชีเคลื่อนตัวถึงจุดสูบน้ำดิบของการประปา (26/03/2558)
อ่านทั้งหมด     
 
http://www.senate.go.th/w3c/senate/main.php
http://www.parliament.go.th/
link_praliament 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทร 043 711539  043 722418  email:radioam531fm106@gmail.com