« มกราคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
บุคลากรของเรา
การประกวดคำขวัญต่อต้านคอรัปชั่น
สวท.มหาสารคามอบรมการผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียง
อ่านทั้งหมด
Hilight today ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดมหาสารคามทำพิธีบวงสรวงแม่โพสพ บุญเบิกฟ้าประจำปี 2558 สืบสานวิถีเกษตรกรรมชาวอีสาน (22/01/2558) .มหาสารคาม ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ฉลอง 150 ปี (21/01/2558)
ทีมปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่เทศบาลท่าขอนยาง และกำลังทหาร ร่วมกันตระเวนจับสุนัขจรจัดภายในวัดป่าวังเลิง และมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งอยู่ในเขตระบาดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรอดูอาการก่อนส่งต่อไปยังด่านกักสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ (21/01/2558) สถานการณ์ภัยแล้งมหาสารคาม น้ำในแม่น้ำชีเริ่มลดระดับ ฝายวังยางหวังกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคตลอดหน้าแล้ง เพิ่มระดับกักเก็บหน้าฝายเต็มระดับ ส่งผลให้ท้ายฝายเริ่มเห็น สันดอน (21/01/2558)
จังหวัดมหาสารคามระดม ข้าราชการ ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง (21/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
 
http://www.senate.go.th/w3c/senate/main.php
http://www.parliament.go.th/
link_praliament 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทร 043 711539  043 722418  email:radioam531fm106@gmail.com