« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
บุคลากรของเรา
อ่านทั้งหมด
Hilight today ข่าวเด่นประจำวัน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม จัดค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (01/04/2559) สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดโครงการพบประชาชนที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชน (01/04/2559)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หวั่นระบาดซ้ำจากปี 2558 (25/03/2559) ธกส.จัดโครงการ ธ.ก.ส. ช่วยภัยแล้ง มอบถังน้ำให้ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม (23/03/2559)
นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนารถตัดอ้อยลำขนาดเล็ก แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการเผาไร่อ้อยซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดหมอกควันในพื้นที่ (23/03/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวทันเหตุการณ์
กระทรวงการคลัง มีแนวคิดจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยนำเงินจากบริษัทประกันภัยมาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (14/09/2558) จ.มหาสารคาม จัดประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด เพื่อค้นหาตัวแทนภาค เน้นความเข็มแข้ง สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด (14/09/2558)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผย ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นปกติแล้ว และมั่นใจว่า จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ (14/09/2558) การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่- สงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะ เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ลดระยะเวลาในการเดินทาง (14/09/2558)
กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานสินค้าจีไอสัปดาห์ใหม่ เน้นภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์และบันเทิงตลอดการจัดงาน (14/09/2558)
อ่านทั้งหมด     
 
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
ไม่มีข้อความเยี่ยมชม
http://www.senate.go.th/w3c/senate/main.php
http://www.parliament.go.th/
link_praliament 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทร 043 711539  043 722418  email:radioam531fm106@gmail.com