« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
บุคลากรของเรา
การประกวดคำขวัญต่อต้านคอรัปชั่น
สวท.มหาสารคามอบรมการผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียง
อ่านทั้งหมด
Hilight today ข่าวเด่นประจำวัน
เทศบาลเมืองมหาสารคามเตือนระวังโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในช่วงหน้าแล้ง (03/03/2558) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม แนะเกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตทุนการผลิตและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปี 2558 (03/03/2558)
จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดมหาสารคามปี 2558 (03/03/2558) เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร (03/03/2558)
เทศบาลเมืองมหาสารคามมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคมเป็นวันสุดท้าย เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV (03/03/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวทันเหตุการณ์
เทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่ตรวจปรับปรุงฝายทดน้ำสะพานเจริญราชเดช เพื่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น (23/02/2558) ชาวบ้านหัวเรือ หมู่ 4 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม กินปลาปักเป้าที่หาได้จากลำน้ำเสียว เสียชีวิต 1 คน และอีก 1 คน นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยหนัก รพ.มหาสารคาม (23/02/2558)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (23/02/2558) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกและความเข้าใจอันดีของนิสิต ต่อสถาบันหลักของชาติ (23/02/2558)
ประชาชนชาว อ.บรบือ พร้อมใจทำบุญตักบาตรและร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติในหลวงฯ (05/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
 
http://www.senate.go.th/w3c/senate/main.php
http://www.parliament.go.th/
link_praliament 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทร 043 711539  043 722418  email:radioam531fm106@gmail.com