>>ฟัง สวท.แม่สอด FM.103.75MHz

.......... ภาษาพม่าเบื้องต้น ..........
บทสนทนาการซื้อขาย

วันที่ 21 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1935 คน)
ประพัตร์ วงษ์คำหาญ /ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด
 
ปยิ่ด ซี เกา ลา         ของดีไหม
 
ปยิ่ด ซี เกาแด่           ของดี
 
ปยิ่ด ซี มเกา บู          ของไม่ดี
 
ซง ลา                        ขาดทุนไหม
 
ซง แด่                        ขาดทุน
 
ม่ะซง บู                     ไม่ขาดทุน
 
เยา มลา                     ขายไหม
 
เยา แหม่                    ขาย
 
มเยา บู                      ไม่ขาย
 
หง่วย แล่ด งิน           เงินสด
 
ตัว เป่า แหม่              จะไปจำนำ
 
เป่า มลา                    จะจำนำไหม
 
เป่า แหม่                    จะจำนำ
 
มเป่า บู                      ไม่จำนำ
 
แหว่ มลา                   จะซื้อไหม
 
แหว่ แหม่                  จะซื้อ
 
มแหว่ บู                    ไม่ซื้อ
 
หยู่ มลา                    จะเอาไหม
 
หยู่ แหม่                    จะเอา
 
มหยู่ บู                      ไม่เอา
 
เซ ซิดโล่ะ ย่ะมลา     ต่อได้ไหม
 
เซ ซิดโล่ะ ย่ะแด่       ต่อได้
 
เซ ซิดโล่ะ มย่ะบู       ต่อไม่ได้
 
เซ ต่อ ลา                 ถูกไหม
 
เซ ต่อ แด่                 ถูก
 
เซ ม่ะต่อ บู               ไม่ถูก
 
เซ เค้ก ต่อ แด่          ถูกที่สุด
 
แบ่ เลา แล่               เท่าไร
 
เซ เมีย ลา                แพงไหม
 
เซ เมีย แด่               แพง
 
เซ มะเมีย บู             ไม่แพง
 
เซ เต้ก เมีย แด่        แพงมาก
 
อะเมี๊ยด ซิ ลา          มีกำไรไหม
 
อะเมี๊ยด ซิ แด่         มีกำไร
 
อะเมี๊ยด ม่ะซิ บู       ไม่มีกำไร
 
อะ เมี๊ยด ย่ะแด่        ได้กำไร
 
เบ่า ฉ่า                     ใบเสร็จ
 
ฉี่ เป บ่า                   มัดให้ด้วย
 
ดบั้ด ยิ่ด                   มือสอง
 
อติ้ด มะฮก บู           ไม่ใช่อันใหม่
 
ดเซ่ก อะเมียว อซา   ยี่ห้อ
 
เซ นง                        ราคา
 
เซ ก่ง แบ่ เล่าแล      ราคาขาดตัวเท่าไร
 
เซ แนๆ เมีย ตัวแด่   ราคาแพงไปหน่อยนะ
 
เซ มเมีย บู                ราคาไม่แพง
จำนวนคนอ่าน 1936 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบPRD INFO

    1     2     3     4  
นโยบายรัฐ
    1     2     3  
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด 488 หมู่ที่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร.055-533790  E-mail : radio_maesod@hotmail.com