>>ฟัง สวท.แม่สอด FM.103.75MHz
..... " ร่วมรับรู้ เรื่องราวข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และร่วมบอกกล่าว เล่าเรื่องราวหมู่บ้านชุมชน ในรายการ... บอกข่าวชาวบ้าน...ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด ระบบเอฟเอ็ม 103.75 MHz ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 06.10 - 07.00 น. " .....    1     2     3     4     5  

.....คุณกำลังรับชม Radio On Tv สวท.แม่สอด FM.103.75MHz ... 055-533796 ... http://radio.prd.go.th/maesod ... E-mail : radio_maesod@hotmail.com ............... ข่าวเด่นวันนี้...!!! ..........
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" จังหวัดตาก (31/05/2559)
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด พัฒนารูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับบริการในแต่ละท้องถิ่น (31/05/2559)
  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกและการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (31/05/2559)
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ (18/05/2559)
  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผย ไตรมาสแรกของปีนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.2 และเป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศ (18/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
.......... ข่าวรับสมัครงาน และข่าวประกวดราคา สวท.แม่สอด .........
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (17/05/2559)
วิทยาลัยเทคนิคตาก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (17/05/2559)
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 อัตรา (17/05/2559)
บริษัท ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จำกัด อ.แม่สอด รับสมัครบุคลากร 3 ตำแหน่ง (17/05/2559)
อบต.แม่ปะ สอบราคาโครงการ จำนวน 5 โครงการ (12/05/2559)
อบต.ช่องแคบ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (12/05/2559)
อบต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถยนต์ (12/05/2559)
อบต.รวมไทยพัฒนา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (12/05/2559)
อบต.ท่าสายลวด สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน (14/04/2559)
อบต.พบพระ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (14/04/2559)
อ่านทั้งหมด     

ข่าวท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างข่าวรับสมัครงาน


ห้องแสดงภาพกิจกรรม
คณะครู นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า๔ ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ ศึกษาดูงาน สวท.แม่สอด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เสียงประชาชนคนกลางน้ำ โครงการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำฯ ของจังหวัดตาก จัดที่ศูนย์ OTOP เทศบาลนครแม่สอด
เกาะสถาณการณ์น้ำท่วมแม่สอด 29 ก.ค.56
ประชุมโครงการ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน นอกสถานที่ 23 พ.ค. 56
๘๐ปี กรมประชาสัมพันธ์ ๓ พ.ค.๒๕๕๖
ชุดประจำชาติพม่า
ผอ.สปข.๔ นิเทศงานที่ สวท.แม่สอด
คณะเจ้าหน้าที่ สวท.แม่สอด ออกพื้นที่ตรวจวัดสัญญาณวิทยุ ดอยสอยมาลัย หลังคาเมืองตาก
นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ อ.แม่สอด จ.ตาก 20 ม.ค.56
15ปีสะพานมิตรภาพไทย-พม่า
กิจกรรมพัฒนา สวท.แม่สอด ระบบ เอเอ็ม 1098 KHz 6 มิ.ย.55
สถานการณ์น้ำใน อ.แม่สอด 10ส.ค.55
เจ้าหน้าที่ สวท.แม่สอด ตรวจวัดสัญญาณรบกวนความถี่ 103.75 MHz
ภาพกิจกรรม
สวท.สัญจร 2600ปีพุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ธรรม
ส่วนแผนงานฯ สปข.4 ประชุมสื่อสารแผ่นงานโครงการ ณ สวท.แม่สอด
อ่านทั้งหมด
 
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.แม่สอด ณ วันที่ 29 ก.ค. 56
 
 
 
 .......... ภาษาพม่าเบื้องต้น ..........
บทสนทนาการซื้อขาย

วันที่ 21 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1100 คน)
ประพัตร์ วงษ์คำหาญ /ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด
 
ปยิ่ด ซี เกา ลา         ของดีไหม
 
ปยิ่ด ซี เกาแด่           ของดี
 
ปยิ่ด ซี มเกา บู          ของไม่ดี
 
ซง ลา                        ขาดทุนไหม
 
ซง แด่                        ขาดทุน
 
ม่ะซง บู                     ไม่ขาดทุน
 
เยา มลา                     ขายไหม
 
เยา แหม่                    ขาย
 
มเยา บู                      ไม่ขาย
 
หง่วย แล่ด งิน           เงินสด
 
ตัว เป่า แหม่              จะไปจำนำ
 
เป่า มลา                    จะจำนำไหม
 
เป่า แหม่                    จะจำนำ
 
มเป่า บู                      ไม่จำนำ
 
แหว่ มลา                   จะซื้อไหม
 
แหว่ แหม่                  จะซื้อ
 
มแหว่ บู                    ไม่ซื้อ
 
หยู่ มลา                    จะเอาไหม
 
หยู่ แหม่                    จะเอา
 
มหยู่ บู                      ไม่เอา
 
เซ ซิดโล่ะ ย่ะมลา     ต่อได้ไหม
 
เซ ซิดโล่ะ ย่ะแด่       ต่อได้
 
เซ ซิดโล่ะ มย่ะบู       ต่อไม่ได้
 
เซ ต่อ ลา                 ถูกไหม
 
เซ ต่อ แด่                 ถูก
 
เซ ม่ะต่อ บู               ไม่ถูก
 
เซ เค้ก ต่อ แด่          ถูกที่สุด
 
แบ่ เลา แล่               เท่าไร
 
เซ เมีย ลา                แพงไหม
 
เซ เมีย แด่               แพง
 
เซ มะเมีย บู             ไม่แพง
 
เซ เต้ก เมีย แด่        แพงมาก
 
อะเมี๊ยด ซิ ลา          มีกำไรไหม
 
อะเมี๊ยด ซิ แด่         มีกำไร
 
อะเมี๊ยด ม่ะซิ บู       ไม่มีกำไร
 
อะ เมี๊ยด ย่ะแด่        ได้กำไร
 
เบ่า ฉ่า                     ใบเสร็จ
 
ฉี่ เป บ่า                   มัดให้ด้วย
 
ดบั้ด ยิ่ด                   มือสอง
 
อติ้ด มะฮก บู           ไม่ใช่อันใหม่
 
ดเซ่ก อะเมียว อซา   ยี่ห้อ
 
เซ นง                        ราคา
 
เซ ก่ง แบ่ เล่าแล      ราคาขาดตัวเท่าไร
 
เซ แนๆ เมีย ตัวแด่   ราคาแพงไปหน่อยนะ
 
เซ มเมีย บู                ราคาไม่แพง
จำนวนคนอ่าน 1101 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบPRD INFO

    1     2     3     4  
นโยบายรัฐ
    1     2     3  
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด 488 หมู่ที่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร.055-533790  E-mail : radio_maesod@hotmail.com