>>ฟัง สวท.แม่สอด FM.103.75MHz
..... " ร่วมรับรู้ เรื่องราวข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และร่วมบอกกล่าว เล่าเรื่องราวหมู่บ้านชุมชน ในรายการ... บอกข่าวชาวบ้าน...ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด ระบบเอฟเอ็ม 103.75 MHz ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 06.10 - 07.00 น. " .....    1     2     3     4     5  

.....คุณกำลังรับชม Radio On Tv สวท.แม่สอด FM.103.75MHz ... 055-533796 ... http://radio.prd.go.th/maesod ... E-mail : radio_maesod@hotmail.com ............... ข่าวเด่นวันนี้...!!! ..........
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประกวดคำขวัญ หัวข้อ คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย (12/07/2559)
  จังหวัดตาก เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดตาก ปี 2559 (23/06/2559)
  กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผย มีผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดแล้วกว่า 48,000 คน พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิยังสามารถลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดได้ 3 ช่องทาง (23/06/2559)
  สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 จำนวน 5 โครงการ ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจกับเจ้าหน้าที่ (23/06/2559)
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิด งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก (22/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
.......... ข่าวรับสมัครงาน และข่าวประกวดราคา สวท.แม่สอด .........
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สาขาแม่สอด (26/05/2560 16:12:22)
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (26/05/2560 16:10:59)
โรงพยาบาลแม่ระมาด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (26/05/2560 10:15:57)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สอด ได้เปิดให้บริการด้านเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และเงินฝาก ปี 2560 (26/05/2560 10:14:45)
กรมศุลกากร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 (26/05/2560 10:12:55)
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 (25/05/2560 14:39:59)
กรมป่าไม้ โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กำหนดจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 (25/05/2560 14:48:34)
โรงพยาบาลแม่สอด ได้รับศพไม่มีญาติ จำนวน 2 ราย (25/05/2560 14:48:26)
โรงเรียนบ้านท่าอาจ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (25/05/2560 14:45:30)
ตรวจคนเข้าเมืองตาก ประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (25/05/2560 14:47:00)
อ่านทั้งหมด     

ข่าวท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างข่าวรับสมัครงาน


ห้องแสดงภาพกิจกรรม
คณะครู นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า๔ ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ ศึกษาดูงาน สวท.แม่สอด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เสียงประชาชนคนกลางน้ำ โครงการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำฯ ของจังหวัดตาก จัดที่ศูนย์ OTOP เทศบาลนครแม่สอด
เกาะสถาณการณ์น้ำท่วมแม่สอด 29 ก.ค.56
ประชุมโครงการ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน นอกสถานที่ 23 พ.ค. 56
๘๐ปี กรมประชาสัมพันธ์ ๓ พ.ค.๒๕๕๖
ชุดประจำชาติพม่า
ผอ.สปข.๔ นิเทศงานที่ สวท.แม่สอด
คณะเจ้าหน้าที่ สวท.แม่สอด ออกพื้นที่ตรวจวัดสัญญาณวิทยุ ดอยสอยมาลัย หลังคาเมืองตาก
นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ อ.แม่สอด จ.ตาก 20 ม.ค.56
15ปีสะพานมิตรภาพไทย-พม่า
กิจกรรมพัฒนา สวท.แม่สอด ระบบ เอเอ็ม 1098 KHz 6 มิ.ย.55
สถานการณ์น้ำใน อ.แม่สอด 10ส.ค.55
เจ้าหน้าที่ สวท.แม่สอด ตรวจวัดสัญญาณรบกวนความถี่ 103.75 MHz
ภาพกิจกรรม
สวท.สัญจร 2600ปีพุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ธรรม
ส่วนแผนงานฯ สปข.4 ประชุมสื่อสารแผ่นงานโครงการ ณ สวท.แม่สอด
อ่านทั้งหมด
 
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.แม่สอด ณ วันที่ 29 ก.ค. 56
 
 
 
 .......... ภาษาพม่าเบื้องต้น ..........
บทสนทนาการซื้อขาย

วันที่ 21 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1559 คน)
ประพัตร์ วงษ์คำหาญ /ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด
 
ปยิ่ด ซี เกา ลา         ของดีไหม
 
ปยิ่ด ซี เกาแด่           ของดี
 
ปยิ่ด ซี มเกา บู          ของไม่ดี
 
ซง ลา                        ขาดทุนไหม
 
ซง แด่                        ขาดทุน
 
ม่ะซง บู                     ไม่ขาดทุน
 
เยา มลา                     ขายไหม
 
เยา แหม่                    ขาย
 
มเยา บู                      ไม่ขาย
 
หง่วย แล่ด งิน           เงินสด
 
ตัว เป่า แหม่              จะไปจำนำ
 
เป่า มลา                    จะจำนำไหม
 
เป่า แหม่                    จะจำนำ
 
มเป่า บู                      ไม่จำนำ
 
แหว่ มลา                   จะซื้อไหม
 
แหว่ แหม่                  จะซื้อ
 
มแหว่ บู                    ไม่ซื้อ
 
หยู่ มลา                    จะเอาไหม
 
หยู่ แหม่                    จะเอา
 
มหยู่ บู                      ไม่เอา
 
เซ ซิดโล่ะ ย่ะมลา     ต่อได้ไหม
 
เซ ซิดโล่ะ ย่ะแด่       ต่อได้
 
เซ ซิดโล่ะ มย่ะบู       ต่อไม่ได้
 
เซ ต่อ ลา                 ถูกไหม
 
เซ ต่อ แด่                 ถูก
 
เซ ม่ะต่อ บู               ไม่ถูก
 
เซ เค้ก ต่อ แด่          ถูกที่สุด
 
แบ่ เลา แล่               เท่าไร
 
เซ เมีย ลา                แพงไหม
 
เซ เมีย แด่               แพง
 
เซ มะเมีย บู             ไม่แพง
 
เซ เต้ก เมีย แด่        แพงมาก
 
อะเมี๊ยด ซิ ลา          มีกำไรไหม
 
อะเมี๊ยด ซิ แด่         มีกำไร
 
อะเมี๊ยด ม่ะซิ บู       ไม่มีกำไร
 
อะ เมี๊ยด ย่ะแด่        ได้กำไร
 
เบ่า ฉ่า                     ใบเสร็จ
 
ฉี่ เป บ่า                   มัดให้ด้วย
 
ดบั้ด ยิ่ด                   มือสอง
 
อติ้ด มะฮก บู           ไม่ใช่อันใหม่
 
ดเซ่ก อะเมียว อซา   ยี่ห้อ
 
เซ นง                        ราคา
 
เซ ก่ง แบ่ เล่าแล      ราคาขาดตัวเท่าไร
 
เซ แนๆ เมีย ตัวแด่   ราคาแพงไปหน่อยนะ
 
เซ มเมีย บู                ราคาไม่แพง
จำนวนคนอ่าน 1560 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบPRD INFO

    1     2     3     4  
นโยบายรัฐ
    1     2     3  
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด 488 หมู่ที่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร.055-533790  E-mail : radio_maesod@hotmail.com