FONTSIZE
ข่าวรับสมัครงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา

วันที่ 24 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 3323 คน)
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 427 อัตรา
 
ในตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้า, โยธา ,ไฟฟ้าการสื่อสาร-โทรคมนาคม) นักการเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกร นักระบบงานคอมพิวเตอร์ นักบัญชี นักพัสดุ บุคลากร พนักงานช่าง (ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล) พนักงานบัญชี พนักงานพัสดุ
 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http:// job.pea.co.th หรือ www.pea.co.th วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
********************** ณภัทร ยอดกลาง ข่าว สวท.เลย 24 ก.พ. 55
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กรมทหารพรานที่ ๒๑ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสตรีเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ
กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ๕๓ อัตรา
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 39 อัตรา
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย, เจ้าหน้าที่ธุรการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน
โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงแรมเลยพาเลซ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
อบต.ชัยพฤกษ์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป
อบต.หาดคัมภีร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
อบต.หาดคัมภีร์ รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารในต่างสายงาน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
จำนวนคนอ่าน 3324 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    remedy they http://mjsoft.co.uk/ugg-broome.html?c=567 - ugg boot sites A http://mjsoft.co.uk/ugg-rylan.html?c=283 - ugg outlet familiar A http://mjsoft.co.uk/wholesale-uggs.html?c=357 - ugg boots sale A A http://mjsoft.co.uk/vegan-uggs.html?c=134 - ugg style boots is up http://mjsoft.co.uk/ugg-boots-grey.html?c=708 - jimmy choo uggs property closure
    thcxctgMM [25/07/2013 - 19:59:05]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
  146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย  42000
  โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com