FONTSIZE
ข่าวรับสมัครงาน
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย, เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ 3 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 383 คน)
 
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็น บุคลากรสภากาชาดไทย ดังนี้

1. หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7) ฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน ระดับ 7 ขั้น 16,190 บาท จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555)
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการพยาบาล สังคม ศาสตร์ การศึกษา
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารหลักสูตร/โครงการ หรือบริหารจัดการทั่วไปอย่างน้อย 5 ปี/ - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 หน่วยธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555)
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. ทางพณิชยการ ทุกสาขา
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.redcross.or.th หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 1817 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า ‘สมัครงาน’
- หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย ปิดรับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ปิดรับสมัครวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
 
 ******************** ณภัทร ยอดกลาง ข่าว/สวท.เลย/ 3 ก.พ.55
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับสมัครงานกว่า 50 อัตรา
กรมทหารพรานที่ ๒๑ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย สมัครนิติกร
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 39 อัตรา
สำนักงาน กก.รับสมัครสอบแข่งขัน ขรก.กทม.
กระทรวงพลังงานสอบแข่งขันรับราชการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบฯ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
โรงพยาบาลภูหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อบต.โคกขมิ้น รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบฯ) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และตำแหน่
จำนวนคนอ่าน 384 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย  42000
โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com