FONTSIZE
ข่าวเมืองเลย
สพป. เลย 1 มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ แก่ผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ 12 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 278 คน)
 
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดเลย เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท
 
พิธีมอบจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 นี้ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร เป็นเงิน 215,700 บาท แบ่งออกเป็นประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง , ประเภททุนการศึกษารายปี ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา , ประเภททุนนักเรียนศึกษาสงเคราะห์พิเศษ , ประเภททุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระดับอุดมศึกษา ระดับเปรียญธรรมบาลี ระดับปริยัติธรรมสายสามัญ และประเภททุนการศึกษาโรงเรียนร่มเกล้าฯ จำนวนทั้งสิ้น 79 ทุน
 
สำหรับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2528 มีเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาทถ้วน ปัจจุบันมีเงินกองทุน จำนวน 55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาท) โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องค์มนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานธรรมการ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เป็นคณะกรรมการมูลนิธิฯ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศาสนา การกุศล สาธารณ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งนอกเหนือจากสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้มีการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาไทย และโครงงานประวัติศาสตร์ เป็นประจำทุกปีด้วย โดยในปีการศึกษา 2554 มีโรงเรียนส่งโครงงานเข้าประกวดได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเลยเข้าประกวดในระดับภาค ได้รับรางวัลชมเชย 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาซ่าว และโรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์” อำเภอเชียงคาน
 
และในส่วนของการสนับสนุนมูลนิธินั้น จังหวัดเลยได้ขอรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ จากส่วนราชการ และสถานศึกษาต่าง ๆ ได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น 25,620 บาท ซึ่งได้นำไปมอบให้ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานมูลนิธิฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554
 
*****************
ณภัทร  ยอดกลาง  รายงาน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผลการออกสลากรางวัลงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2559
ผู้สูงอายุต้องการเงินทุนประกอบอาชีพ ยื่นกู้ได้ที่ พมจ.เลย ชำระคืนเป็นงวด ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ๓ ปี
ข่าวพยากรณ์อากาศ จ.เลย
จังหวัดเลย มีรถแท็กซี่ (TAXI METER) ให้บริการแล้ว
สอง ผัว เมีย อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย อุ้มทารกอายุ 17 วันมาร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย
เกษตรจังหวัดเลย ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๕/๕๖
ธกส.เลย จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหายางพาราไปแล้วกว่า ๓๐ ล้านบาท
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย จัดโครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน
ขอเชิญผู้มีความประสงค์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ มารับบริการจากโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่มาออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลเลย
เปิดให้บริการแล้ว แม็คโคร สาขา ๕๕ ที่จังหวัดเลย
จังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่อำเภอ นาแห้ว จังหวัดเลย “นาแห้วโมเดล”
จังหวัดเลย เปิดโครงการอบรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย” จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2561
องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง จ.เลย
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานจังหวัดเลย มั่นใจสภาพอ่างเก็บน้ำทุกแห่งในจังหวัดเลยแข็งแรง สามารถรองรับและเก็บกักน้ำได้อย่างปลอดภัย
กรมปศุสัตว์คาดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 100% ในสิ้นปีนี้
จำนวนคนอ่าน 279 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    น่าจะมามอบทุนารศึกษาที่โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา บ้างน่าจะดี
    ด.ญ.รัชนู มีสันเทียะ [15/02/2012 - 11:55:04]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

   

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
  146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย  42000
  โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com