FONTSIZE
จังหวัดหนองคาย ขอเชิญร่วมงานฉลองวันครบรอบ ๒๐ ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว วันที่ ๔-๘ เมษายนนี้ พบกับมหกรรมแสดงสินค้า และวัฒนธรรมไทย-ลาว-ออสเตรเลีย-เวียดนาม และจีน ชมนิทรรศการภาพถ่ายการประกวดหนองคาย-เวียงจันทน์ ๑๐๐ สัมพันธ์ สองฝั่งโขง การแสดงม่านน้ำ พลุยิ่งใ (03/04/2557) / รับฟังรายการ "ออนซอนเมืองเลย" ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๑๐-๑๕.๐๐ น. ฟังสำเนียงภาษาท้องถิ่นไทเลย เอกลักษณ์ทางภาษาที่โดดเด่น พร้อมอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นกับช่วงภาษาอีสานวันละคำและกลอนอีสานสอนใจ "ผญา" ประจำวัน พร้อมสาระความรู้ (28/03/2557) / ขอเชิญรับฟังรายการ "รอบวันทันข่าว" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. รายการข่าวที่นำเสนอความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบวัน (28/03/2557) / ขอต้อนรับเข้าสู่ เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม (06/02/2555) / 
ข่าวรับสมัครงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

วันที่ 7 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 379 คน)
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
 ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
 ๒. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓. มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติดี
๔. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์
๕. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่และต่างจังหวัดได้
๖. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ถนนจรัสศรี ต.กุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๘๑-๑๕๗๒ ต่อ ๑๒-๑๓ ในวันและเวลาราชการ
 
 ******************** ณภัทร ยอดกลาง ข่าว สวท.เลย ๗ ต.ค. ๕๔
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กรมทหารพรานที่ ๒๑ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน
กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ๕๓ อัตรา
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสตรีเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ
โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเข้ารับราชการ ๕ อัตรา
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย สมัครนิติกร
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับสมัครงานกว่า 50 อัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา
โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาแรงงาน
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนคนอ่าน 380 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย  42000
โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com