FONTSIZE
จังหวัดหนองคาย ขอเชิญร่วมงานฉลองวันครบรอบ ๒๐ ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว วันที่ ๔-๘ เมษายนนี้ พบกับมหกรรมแสดงสินค้า และวัฒนธรรมไทย-ลาว-ออสเตรเลีย-เวียดนาม และจีน ชมนิทรรศการภาพถ่ายการประกวดหนองคาย-เวียงจันทน์ ๑๐๐ สัมพันธ์ สองฝั่งโขง การแสดงม่านน้ำ พลุยิ่งใ (03/04/2557) / รับฟังรายการ "ออนซอนเมืองเลย" ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๑๐-๑๕.๐๐ น. ฟังสำเนียงภาษาท้องถิ่นไทเลย เอกลักษณ์ทางภาษาที่โดดเด่น พร้อมอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นกับช่วงภาษาอีสานวันละคำและกลอนอีสานสอนใจ "ผญา" ประจำวัน พร้อมสาระความรู้ (28/03/2557) / ขอเชิญรับฟังรายการ "รอบวันทันข่าว" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. รายการข่าวที่นำเสนอความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบวัน (28/03/2557) / ขอต้อนรับเข้าสู่ เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม (06/02/2555) / 
ข่าวรับสมัครงาน
เทศบาลตําบลท่าโขลง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

วันที่ 16 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 224 คน)
เทศบาลตําบลท่าโขลง
 

                เทศบาลตําบลท่าโขลง  อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  จะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเปนพนักงานเทศบาล   จํานวน ๑๐ อัตรา  ดังนี้

๑.ตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๑

                ๑.ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน                                                        จํานวน ๑ อัตรา

วุฒิการศึกษา  -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน ๖,๐๕๐ บาท

๒.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๒

๑.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน                                                   จํานวน ๑ อัตรา

๒.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                                                      จํานวน ๑ อัตรา

๓.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         จํานวน ๑ อัตรา

๔. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                               จํานวน ๑ อัตรา

๕.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว                           จํานวน ๑ อัตรา

๖.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                                                          จํานวน ๑ อัตรา

๗.ตําแหน่ง นายช่างโยธา                                                                 จํานวน ๒ อัตรา

วุฒิการศึกษา  -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) อัตราเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท

         -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) อัตราเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท

๓.ตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๓

๑. ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา                                                          จํานวน ๑ อัตรา

วุฒิการศึกษา  -ปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) อัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท

         -ปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท

                ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลท่าโขลง  อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   หรือสอบถามทางโทรศัพท์  ๐๓๖-๔๘๙๘๖๐  เว็บไซด์  www.thaklong.com และ www.facebook.com/thaklong.lopburi

 

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กรมทหารพรานที่ ๒๑ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน
กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ๕๓ อัตรา
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสตรีเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ
โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย, เจ้าหน้าที่ธุรการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน
โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเข้ารับราชการ ๕ อัตรา
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาแรงงาน
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนคนอ่าน 225 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย  42000
โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com