FONTSIZE
จังหวัดหนองคาย ขอเชิญร่วมงานฉลองวันครบรอบ ๒๐ ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว วันที่ ๔-๘ เมษายนนี้ พบกับมหกรรมแสดงสินค้า และวัฒนธรรมไทย-ลาว-ออสเตรเลีย-เวียดนาม และจีน ชมนิทรรศการภาพถ่ายการประกวดหนองคาย-เวียงจันทน์ ๑๐๐ สัมพันธ์ สองฝั่งโขง การแสดงม่านน้ำ พลุยิ่งใ (03/04/2557) / รับฟังรายการ "ออนซอนเมืองเลย" ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๑๐-๑๕.๐๐ น. ฟังสำเนียงภาษาท้องถิ่นไทเลย เอกลักษณ์ทางภาษาที่โดดเด่น พร้อมอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นกับช่วงภาษาอีสานวันละคำและกลอนอีสานสอนใจ "ผญา" ประจำวัน พร้อมสาระความรู้ (28/03/2557) / ขอเชิญรับฟังรายการ "รอบวันทันข่าว" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. รายการข่าวที่นำเสนอความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบวัน (28/03/2557) / ขอต้อนรับเข้าสู่ เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม (06/02/2555) / 
ข่าวประกวดราคา
อบต. โคกงาม อ.ด่านซ้าย ประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองแซง-นาเจียง

วันที่ 10 พ.ค. 2556 )
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีความประสงค์ประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองแซง-นาเจียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๕๐ ตารางเมตร โดยการขุดรื้อหินคลุกแล้วบดทับ ขุดลึกเฉลี่ย ๑๐ เซนติเมตร และราดยางไพรม์โค้ต งานผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีตและบดทับผิด A หน้าไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตร ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (ป้ายบังคับ) จำนวน ๒ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย และป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการประมูลครั้งนี้ ๒,๘๐๕,๐๐๐.- บาท
 
กำหนดยื่นซองประมูลจ้าง ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 
ผู้สนใจติดขอซื้อเอกสารประมูลจ้าง ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท ได้ที่ ส่วนคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๔๒๐๗-๘๐๖๐
 
 *********************
 
ณภัทร ยอดกลาง ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๒๔ รายการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย ขายทอดตลาดโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา
เทศบาลเมืองเลย ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประมูลจำหน่ายน้ำยางพาราสด
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย สอบราคาจ้างเหมาบริการ
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลนาด้วง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลนาด้วง
โรงเรียนเทศบาลนาด้วง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2557
สำนักงานทางหลวงชนทบจังหวัดเลย ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สสจ.เลย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนคนอ่าน 179 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย  42000
โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com