FONTSIZE
จังหวัดหนองคาย ขอเชิญร่วมงานฉลองวันครบรอบ ๒๐ ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว วันที่ ๔-๘ เมษายนนี้ พบกับมหกรรมแสดงสินค้า และวัฒนธรรมไทย-ลาว-ออสเตรเลีย-เวียดนาม และจีน ชมนิทรรศการภาพถ่ายการประกวดหนองคาย-เวียงจันทน์ ๑๐๐ สัมพันธ์ สองฝั่งโขง การแสดงม่านน้ำ พลุยิ่งใ (03/04/2557) / รับฟังรายการ "ออนซอนเมืองเลย" ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๑๐-๑๕.๐๐ น. ฟังสำเนียงภาษาท้องถิ่นไทเลย เอกลักษณ์ทางภาษาที่โดดเด่น พร้อมอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นกับช่วงภาษาอีสานวันละคำและกลอนอีสานสอนใจ "ผญา" ประจำวัน พร้อมสาระความรู้ (28/03/2557) / ขอเชิญรับฟังรายการ "รอบวันทันข่าว" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. รายการข่าวที่นำเสนอความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบวัน (28/03/2557) / ขอต้อนรับเข้าสู่ เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม (06/02/2555) / 
ข่าวรับสมัครงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ

วันที่ 21 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 463 คน)
 
นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด แจ้งว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ในคราวประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้รับสมาชิกสมทบ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด สามารถสมัครสมาชิกสมทบ ให้แก่คู่สมรสและบุตรทางสมาคมได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ครบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องเป็นคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และเป็นบุตร ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด โดยเปิดรับสมาชิกสมบทระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
 
จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกท่าน ได้พาคู่สมรสและบุตรไปสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ หรือโทรศัพท์ ๐ – ๔๒๘๑ – ๑๑๖๕ ในวันและเวลาราชการ
 
                                                                   ..........................................
 
ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด / ข้อมูล อนันต์ สุธรรมา สวท.เลย / พิมพ์ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กรมทหารพรานที่ ๒๑ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน
กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ๕๓ อัตรา
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสตรีเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ
โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเข้ารับราชการ ๕ อัตรา
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย สมัครนิติกร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน 427 อัตรา
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับสมัครงานกว่า 50 อัตรา
โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาแรงงาน
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนคนอ่าน 464 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย  42000
โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com