FONTSIZE
ข่าวเมืองเลย
เทศบาลเมืองเลย ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ

วันที่ 6 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 518 คน)
 
เทศบาลเมืองเลย ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ ระดับประเทศ ณ อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเลย โดยกองการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการการศึกษาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเลย ได้จัดส่งผลงานทางการศึกษาเข้าร่วม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผลการแข่งขันปรากฏว่า เทศบาลเมืองเลยได้รับรางวัล จำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ จากโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล ๑) กิจกรรมการเดินตัวหนอน, กิจกรรมการเริงเล่นเต้น Dancer และกิจกรรมการต่อเลโก้ จากโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด และได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ณ อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผลการแข่งขันปรากฏว่า เทศบาลเมืองเลย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการต่อเลโก้ ประกอบด้วย เด็กหญิงณหทัย ใฝ่ชำนาญ เด็กชายธนาทร อังคปัทมกุล และเด็กหญิงนารากร เศรียรเจริญพร โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ นางพิมพรรณ สุริโย ครูชำนาญการพิเศษ และนางสุพรรษา ถมปัด ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 *************************
 
ที่มา เทศบาลเมืองเลย
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ข่าวพยากรณ์อากาศ จ.เลย
การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับกลุ่มจังหวัด (เลย หนองบัวลำภู และชัยภูมิ)
สับปะรดไร่ม่วง จังหวัดเลยหวานกรอบคนชอบกินในช่วงนี้
เปิดให้บริการแล้ว แม็คโคร สาขา ๕๕ ที่จังหวัดเลย
รัฐบาล กำหนดนโยบายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
ข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดเลยประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2554
จังหวัดเลย รับสมัครแข่งขันกีฬาดอกฝ้ายบาน ปี ๒๕๕๕
จังหวัดเลย เปิดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย
วัฒนธรรมเลย จัด ประกวดวาดภาพ “ไปได้ทุกวัย เที่ยวไทเลยก๋อ”
เทศบาลตำบลนาอานจัดงานบุญพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่
จังหวัดเลยซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย
จังหวัดเลยจัดมหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
รัฐสภา ติดตามโครงการปลูกพืชให้ช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอำเภอภูหลวง
จังหวัดเลย เปิดอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
เกษตรจังหวัดเลย ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขึ้นเบียนข้าว ปี 2557/ 2558
จำนวนคนอ่าน 519 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย  42000
โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com